Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Vissa brister vid statens försäljning av Nordea

Försäljningen av statens Nordeaaktier sköttes i stort sett på ett affärsmässigt sätt, såsom riksdagen hade beslutat. Riksrevisionen konstaterar dock brister när det gäller planering, genomförande och rapportering.

Tre personer på väg från Nordea-kontor.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vid tre separata tillfällen under 2011 och 2013 sålde svenska staten sitt innehav av aktier i Nordea Bank AB. Försäljningen gjordes efter beslut i riksdagen och skulle ske affärsmässigt och med så höga försäljningsintäkter som möjligt. Totalt fick staten 60 miljarder kronor för sina Nordeaaktier.

Riksrevisionens granskning visar att försäljningen i huvudsak planerades och genomfördes affärsmässigt, och enligt riksdagens och budgetlagens krav. Exempelvis var Regeringskansliet noga med att genomföra försäljningar när efterfrågan på aktierna kunde förväntas vara hög.

Vissa brister har dock identifierats. Det gäller bland annat följande:

  • Dokumentationen kring försäljningen är bristfällig på en rad områden, vilket gör det svårt att följa beslut och överväganden.
  • Valet av försäljningsmetod är bristfälligt motiverat.
  • Vid stora aktieförsäljningar är det ofta nödvändigt att ge rabatt i relation till börskursen. I Nordea-fallet uppgick rabatten totalt till ca 2,9 miljarder kronor. Trots omfattande underlag om vilka faktorer som påverkar rabattens storlek fanns det under försäljningen ingen fastställd målbild för storleken på rabatten.
  • Rabatten, som är den största kostnaden i samband med försäljningen, redovisades inte till riksdagen.
  • Den finansiella huvudrådgivaren var även transaktionsbank och kan ha haft egna intressen i affären. Trots detta, och trots att staten sällan arbetar med stora aktieförsäljningar, anlitades inte någon helt fristående rådgivare för kontinuerligt stöd.
  • Regeringskansliet har inte följt upp eller utvärderat försäljningen skriftligen, vilket försämrar möjligheten till kunskapsöverföring.
  Peter Jörgensen, porträtt.

  – Vår bedömning är att de brister som framkommer i rapporten, som avsaknaden av en tydlig målbild för rabatten, sammantaget försämrade förutsättningarna för ett riktigt bra försäljningsresultat, säger Peter Jörgensen, projektledare för granskningen.

  Helena Lindberg, porträtt.

  – Bristerna när det gäller planering, genomförande och rapportering gör det svårt att dra lärdomar inför eventuella framtida försäljningar av de kvarvarande statligt ägda börsnoterade bolagen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

  Rekommendationer

  Inför eventuella framtida försäljningar av de kvarvarande statligt ägda aktiebolagen – TeliaSonera AB och SAS AB – rekommenderar Riksrevisionen regeringen att utveckla rapporteringen till riksdagen om hur försäljningarna har beretts och genomförts.

  Till Regeringskansliet riktar Riksrevisionen följande rekommendationer:

  • Anlita oberoende expertstöd för kompletterande bedömning av huvudrådgivarens underlag.
  • Fastställ mätbara mål för försäljningen, exempelvis för rabatt i förhållande till börskurs.
  • Dokumentera planeringen och genomförandet av eventuella framtida bolagsförsäljningar så att ställningstaganden och motiv till dessa går att följa.

  Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

  Uppdaterad: 15 november 2018

  Kontakta OSS

  Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Läs mer om behandling av personuppgifter

  Vad handlar din fråga om?
  Vad handlar din fråga om?