Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar förutsättningarna för Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet

Arbetsförmedlingen ska föra samman arbetssökande med den som söker arbetskraft, så kallad matchning. Under senare år har matchningen på arbetsmarknaden försämrats. Riksrevisionen granskar nu om Arbetsförmedlingen utformar och styr matchningsverksamheten utifrån välgrundade kunskaper.

Handslag.

Foto: Hasse Bengtsson

Granskningen kommer bland annat att undersöka om Arbetsförmedlingen i sin styrning skaffar sig tillräckligt med kvalitetssäkrad information om vilka insatser och arbetssätt som gör att målen kan nås.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Flera tidigare studier tyder på brister i de kunskapsunderlag som matchningsverksamheten bygger på. Det är därför angeläget att granska i vilken utsträckning styrningen baseras på relevanta och kunskapsbaserade underlag, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

En av Arbetsförmedlingens uppgifter är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra, så kallad matchning. I det ingår att stödja arbetssökande i val mellan arbeten, utbildningar och arbetsmarknadsinsatser.

Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats generellt, och Arbetsförmedlingen bedömer att målen inte har uppnåtts under 2016 och 2017. Även om detta delvis beror på faktorer som Arbetsförmedlingen inte själv kan påverka tyder flera studier på att myndighetens interna ledning, styrning och arbetssätt kan förbättras.

Syfte

Granskningen ska undersöka hur Arbetsförmedlingen styr sin matchningsverksamhet. Fokus kommer bland annat att ligga på hur myndigheten skaffar information om insatsernas effekter, och hur den används.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 16 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?