Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare aktivt motverkar osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, bland annat genom att göra lönekartläggningar. Lagstiftningen har ändrats flera gånger och det saknas idag kunskap om dess effekter. Riksrevisionen granskar om kraven bidrar till minskade löneskillnader.

Kvinna och man i trappa i kontorsmiljö.

Foto: Nicho Södling

Syftet med diskrimineringslagens krav är att upptäcka och kunna åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på gruppnivå.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Att göra lönekartläggningar kostar pengar, främst för arbetsgivare men även för staten som ska informera och utöva tillsyn. Vi undersöker nu om lagstiftningen bidrar till att målen om minskade löneskillnader uppnås, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat det senaste decenniet. Enligt Medlingsinstitutet har dock män generellt fortfarande cirka elva procentenheter högre lön än kvinnor. När hänsyn tas till bland annat yrke, utbildning och position minskar löneskillnaderna till fyra procentenheter. Detta brukar kallas den oförklarade löneskillnaden. En del kan utgöras av osakliga löneskillnader, som bara kan kopplas till arbetstagarens kön.

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av kön. Den ställer även krav på att arbetsgivaren aktivt motverkar diskriminering. I det ingår bland annat att regelbundet kartlägga löneskillnader mellan män och kvinnor, samt att analysera om de är sakliga eller osakliga. Om löneskillnaderna bedöms vara osakliga ska arbetsgivaren ta fram en åtgärdsplan.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka om kraven på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen förhindrar osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?