Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar upphandling av drift och underhåll av vägar

Trafikverket ansvarar för nästan tio tusen mil statliga vägar. I vissa fall blir kostnaderna för drift och underhåll högre än vad som avtalats med anlitade entreprenörer. Riksrevisionen granskar nu varför detta händer, hur vanligt det är och vad Trafikverket gör för att motverka det.

Bil på vinterväg i skogslandskap.

Foto: Justem Johnsson

En farhåga som framförts är att de ökade kostnaderna beror på att Trafikverket har sämre kunskaper än entreprenörerna om vägarnas underhållsbehov, och att upphandlingarna leder till avtal som i efterhand måste kompletteras med dyra tilläggsarbeten.

Helena Lindberg, porträtt.

– Risken är att den leverantör som lämnar det lägsta anbudet inte är den som kan genomföra det totala arbetet till lägsta pris – och att upphandlingen därmed fungerar dåligt som urvalsprocess, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Trafikverket har ansvar för drift och underhåll av 98 500 km statliga vägar, till en årlig kostnad av ungefär 10 miljarder kronor. Arbetet utförs huvudsakligen av upphandlade entreprenörer. Det har i olika sammanhang framkommit att de slutliga kostnaderna för drift och underhåll blivit avsevärt högre än vad som avtalats.

Syfte

Granskningen ska undersöka i vilken utsträckning den slutliga kostnaden för upphandlat vägunderhåll blir högre än avtalat, vad det beror på och om Trafikverket arbetar tillräckligt effektivt för att motverka det. Granskningen omfattar så kallat basunderhåll, med en årlig kostnad på cirka 3,5 miljarder kronor – varav vinterväghållning utgör ungefär 60 procent.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?