Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar statsbidraget till kommuner för ett ökat bostadsbyggande

Trots de senaste årens höga bostadsbyggande råder bostadsbrist i princip hela Sverige. Regeringen införde därför 2016 ett bidrag till kommunerna för att stimulera ökat bostadsbyggande. Riksrevisionen granskar nu om bidraget är ändamålsenligt utformat, och om det ger kommunerna förutsättningar att bidra till de bostadspolitiska målen på ett effektivt sätt.

Bostadsbygge, kranar och byggarbetare.

Foto: Heléne Grynfarb

Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningen ska bland annat undersöka om stödet gett incitament till kommunerna att förändra sitt arbetssätt och vidta åtgärder som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Trots de senaste årens relativt höga bostadsbyggande uppger 243 av Sveriges 290 kommuner att de har ett underskott på bostäder. Hårdast drabbar bostadsbristen grupper som står längst från bostadsmarknaden, till exempel unga, äldre och nyanlända.

I juni 2016 införde regeringen ett nytt statsbidrag för att stimulera bostadsbyggandet. En del av statsbidraget, som kommit att kallas byggbonusen eller kommunbonusen, är särskilt avsett att öka bostadsbyggandet i kommuner som tar emot nyanlända invandrare.

Under 2016–2017 var anslaget cirka 1,8 miljarder kronor per år.

Bostadspolitiska stöd har prövats ett antal gånger tidigare, och flera utvärderingar som gjorts har visat på svårigheter att bedöma effekterna av stöden. Riksdagens civilutskott har efterfrågat en bättre uppföljning av de bostadspolitiska stöd som har införts de senaste åren.

Syfte

Granskningen ska undersöka om statsbidraget till kommuner är ändamålsenligt utformat för att stimulera ett ökat bostadsbyggande och för att ge kommunerna förutsättningar att bidra till de bostadspolitiska målen på ett effektivt sätt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?