Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar orsaker till könsskillnader i sjukfrånvaro

Kvinnor är betydligt mer sjukskrivna än män. Riksrevisionen granskar nu om kvinnors och mäns arbetsförmåga och rätt till sjukpenning bedöms olika i sjukskrivningsprocessen.

Kvinna mot siluett av stadsbebyggelse, bakifrån.

Foto: Plainpicture

Skillnaderna i sjukskrivning mellan män och kvinnor har i olika sammanhang förklarats med att kvinnor i genomsnitt tar större ansvar för det obetalda hemarbetet, och att män och kvinnor i hög utsträckning väljer olika yrken. Att kvinnors högre sjukfrånvaro skulle bero på sämre hälsa har emellertid svagt stöd i befintlig forskning. Riksrevisionens granskning ska bland annat undersöka om skillnaderna kan beror på att kvinnor och män behandlas olika i sjukskrivningsprocessen.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Om det finns systematiska skillnader i hur män och kvinnor behandlas i sjukskrivningsprocessen blir målen om att hälso- och sjukvården ska vara jämställd svåra att nå, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är en jämlik, jämställd och tillgänglig vård. Jämställd hälsa är också ett av regeringens jämställdhetsmål. Trots detta är kvinnor mer sjukskrivna än män. Skillnaden har vuxit stadigt sedan 1980-talets första hälft och idag är kvinnor sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män.

Syfte

Granskningen är att analysera om män och kvinnor behandlas likvärdigt i sjukskrivningsprocessen när det gäller bedömning av arbetsförmåga och rätt till sjukpenning.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 december 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?