Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar RUT-avdraget

RUT-avdraget infördes för att motverka svartarbete, möjliggöra för kvinnor och män att öka sin tid på arbetsmarknaden och i större utsträckning kunna kombinera familj och arbetsliv på lika villkor samt för att ge fler korttidsutbildade jobb. Riksrevisionen granskar om RUT-avdraget har fungerat som det var tänkt, samt hur det har påverkat statsfinanserna.

Kvinna som putsar fönster.

Foto: Plainpicture

RUT-avdraget har sedan den infördes 2007 blivit allt mer populärt. Förutom så kallade mikrosimuleringar finns det inga heltäckande studier av reformen och dess effekter.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Vi har idag mycket begränsade kunskaper om huruvida skatteavdraget ger de effekter som avsågs när det infördes, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

RUT-avdraget infördes 2007 och innebär att personer som köpt hushållsnära tjänster kan få ett skatteavdrag. Reformen syftade bland annat till att omvandla svart arbete till vitt, öka den tid som köparna ägnar åt sina betalda arbeten och göra det lättare för personer med kort utbildning att komma in på arbetsmarknaden.

Antalet personer som gör RUT-avdrag och de sammanlagda avdragsbeloppen har ökat stadigt sedan införandet. År 2017 var det nästan 900 000 personer som fick RUT-avdrag, för sammanlagt 4,6 miljarder kronor.

Kostnaden för skattereduktionen uppskattades vid införandet till 1,3 miljarder kronor per år. På grund av osäkerhet om effekternas storlek och brist på dataunderlag beräknades inga positiva effekter på de offentliga finanserna, men regeringen har vid senare tillfälle bedömt att reformen på lång sikt kommer att vara självfinansierad.

Syfte

Granskningen ska undersöka om RUT-avdraget har levt upp till regeringens och riksdagens intentioner. Frågor som ska besvaras är om köpare av RUT-tjänster har ökat sitt betalda arbete, om avdraget har bidragit till ökad sysselsättning och om fler grupper i samhället har stärkt sin ekonomiska situation. Dessutom ska granskningen belysa hur statsfinanserna har påverkats.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 11 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?