Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Bristande helhetsperspektiv i regeringens styrning av länsstyrelserna

Regeringens styrning av länsstyrelserna saknar helhetsperspektiv och begränsar möjligheterna till långsiktig och hållbar verksamhet. Riksrevisionen uppmanar nu Regeringskansliet att förbättra samordningen av styrningen samt att skapa en mer sammanhållen finansiering.

Hand som pekar på länsindelad karta över Sverige.

Foto: Riksrevisionen

Ett antal statliga utredningar har genom åren påpekat att brister i styrning och finansiering har gjort det svårt för länsstyrelserna att bedriva effektiv och långsiktig verksamhet.

Riksrevisionens granskning visar att huvuddelen av de problem som tidigare påvisats inte har åtgärdats. Regeringens styrning saknar fortfarande helhetsperspektiv, och tar inte hänsyn till länsstyrelsernas breda och mångfasetterade uppdrag.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Regeringens styrning upplevs som spretig och för detaljerad, och det är många gånger oklart för länsstyrelserna vad regeringen vill ha dem till, säger riksrevisor Helena Lindberg.

En del av problemet är att länsstyrelsernas finansiering består av ett förhållandevis litet förvaltningsanslag samt en stor mängd kompletterande finansieringskällor kopplade till specifika uppdrag inom statens olika utgiftsområden.

Daniel Bjerstedt, porträtt.

– Ryckig finansiering och brist på strategisk överblick i styrningen försvårar länsstyrelsernas långsiktiga planering. Det försämrar i sin tur förutsättningarna för en effektiv verksamhet på en rad olika sätt, säger Daniel Bjerstedt, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att regeringen i flera avseenden styr länsstyrelserna som om de vore en myndighet. Det är ett smidigt sätt för regeringen att styra de 21 fristående myndigheterna, men det är inte helt lätthanterligt för länsstyrelserna.

– Länsstyrelserna hanterar detta genom en samarbetsorganisation vars mandat och sammansättning inte är tydligt reglerad. Det har lett till oklarhet när det gäller roller och ansvarsförhållanden inom länsstyrelsekollektivet, säger Daniel Bjerstedt.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen och Regeringskansliet bland annat följande:

  • Utveckla samordningen av styrningen av länsstyrelserna.
  • Minska andelen bidragsfinansiering.
  • Formulera vägledande principer för vad länsstyrelserna ska göra.
  • Samla uppdragen till länsstyrelserna i det gemensamma regleringsbrevet.
  • Ta fram riktlinjer för strategiska kontakter mellan länsstyrelserna och regeringen/Regeringskansliet.
  • Dokumentera myndighetsdialogerna mellan länsstyrelserna och Regeringskansliet.

Länsstyrelserna rekommenderas att upprätta tydliga principer för länsrådsgruppernas sammansättning och tydliggöra kontaktlänsrådens mandat.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?