Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet

Långsiktig kompetensförsörjning, utrymnings- och saneringskapacitet och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är några av utmaningarna för myndigheternas säkerhetsarbete vid kärnteknisk verksamhet i Sverige. Riksrevisionen granskar om regeringen och ansvariga myndigheter arbetar med frågorna på ett tillfredsställande sätt.

Reaktortank, kärnkraftverk.

Foto: Vattenfall

Reaktorhaverierna i Fukushima och Tjernobyl har visat hur allvarliga konsekvenserna av en kärnteknisk olycka kan bli. Riksrevisionens granskning ska bland annat undersöka myndigheternas arbete med att skapa och upprätthålla en beredskap för sådana händelser i Sverige.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Förutsättningarna för säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet har förändrats under senare år, och det är viktigt att Sverige anpassar sig till dessa förändringar. Dessutom är det är flera år sedan sektorn granskades i sin helhet, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

En kärnteknisk olycka kan få allvarliga konsekvenser för samhället, både på kort och lång sikt. Dessa konsekvenser består i såväl negativa hälsoeffekter som påverkan på miljö och ekonomi, samtidigt som ett utsläpp av radioaktiva ämnen kan leda till oro i samhället. Det finns indikationer på brister i beredskapen för att hantera en kärnteknisk olycka, samt i delar av arbetet med att förebygga att en sådan inträffar. Den försämrade tillgången till kritisk kompetens och det försämrade omvärldsläget utgör utmaningar som myndigheterna behöver förhålla sig till.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten i anslutning till kärnteknisk verksamhet är tillfredsställande. Granskningen avser såväl arbetet med att säkerställa att allvarliga kärntekniska olyckor inte inträffar som beredskapen för att hantera sådana händelser om de ändå skulle inträffa.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?