Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Museernas säkerhetsarbete inte tillräckligt bra

De statliga centralmuseerna har inte alltid kontroll på vilka föremål de har i sina samlingar, var dessa föremål finns eller i vilket skick de är. Museerna vidtar vidare inte tillräckliga åtgärder för att förhindra stöld och skadegörelse, och har svårt att leva upp till önskad nivå när det gäller skyddet mot långsiktig förstörelse.

Staty i brons, ansikte detalj.

Foto: Dick Clevestam

Att bevara museernas samlingar är en central del i förvaltningen av kulturarvet. Därför har Riksrevisionen granskat hur de 13 centralmuseerna arbetar med säkerhetsfrågor i sina samlingar.

Granskningen visar att museerna bedriver ett ambitiöst säkerhetsarbete, men att det i stort inte lett till en rimlig grad av säkerhet. Kvalitet i arbetet varierar mellan och inom centralmuseerna och Riksantikvarieämbetet skulle kunna göra mer för att stödja museernas säkerhetsarbete. Riksrevisionen riktar bland annat kritik mot museernas bristande ordning på samlingarna, något som delvis beror på att alla föremål under lång tid inte har registrerats på ett betryggande sätt.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Museerna har inte tillräckliga kunskaper om vilka föremål de förvaltar, var de finns och i vilket skick de är. Vid ett av museerna är till exempel bara en fjärdedel av föremålen registrerade och museet känner endast till placeringen för sjuttio procent av föremålen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar också att museernas åtgärder mot stöld och skadegörelse är otillräckliga. Hälften av museerna bedöms ha ändamålsenliga skalskydd medan övriga har svårt att göra de installationer som behövs på grund av skyddet av byggnadernas kulturvärden. Flera museer har otydliga rutiner för tillträde för hantverkare, forskare, volontärer och andra externa personer. Det hör dessutom till undantagen att museerna vid rekrytering av personal som ska ha tillgång till samlingarna begär in utdrag från belastningsregistret eller gör kreditupplysningar.

– Med tanke på att museerna har miljontals föremål i sina samlingar och endast gör stickprovsinventeringar riskerar det att ta mycket lång tid innan en stöld upptäcks. Bra riktlinjer för tillträdesbegränsning och vandelskontroll av nyanställda kan förebygga stölder, säger Per Dackenberg, projektledare för granskningen.

Museerna har god kännedom om hur långsiktig förstörelse av föremålen i samlingarna kan förebyggas, men har svårt att leva upp till önskad nivå. Majoriteten brottas med brist på lämplig förvaring. Endast enstaka museer upplever att förvaringsmiljön i huvudsak är god, medan flertalet har svårt att leva upp till ett optimalt inomhusklimat.

Endast ett av de granskade museerna har tagit fram en plan som beskriver hur föremål och dokument som är prioriterade ska räddas vid en allvarlig nödsituation – trots att alla museer som är statliga myndigheter är skyldiga att ha en sådan.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar centralmuseerna följande:

  • Prioritera arbetet med att stärka spårbarheten i samlingarna.
  • Se över rutiner för tillträdesbegränsning.
  • Skapa rutiner för att minimera insiderproblematik.
  • Öka beredskapen för att möta en förhöjd hotbild.
  • Säkerställ tillgången till ändamålsenliga magasin.
  • Påbörja arbetet med att upprätta och implementera så kallad restvärdesplaner, för att kunna föra de mest värdefulla föremålen i säkerhet vid allvarliga situationer.

Riksantikvarieämbetet rekommenderas följande:

  • Ta fram råd för hur museerna ska kunna förebygga stöld och skadegörelse.
  • Inleda uppföljning av hur säkerhetsarbetet bedrivs på museerna.
  • Dokumentera säkerhetsincidenter som sker på museerna.

Centralmuseerna

Tretton museer har en särställning då de är en del av ett statligt åtagande som har växt fram sedan slutet av 1700-talet. Dessa museer benämns centralmuseer och flera av dem omfattar två eller fler tidigare självständiga museer. Deras samlingar spänner över skilda ämnesområden, omfattar tusentals eller i flera fall miljontals föremål som samlats in över lång tid.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?