Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar långsiktiga effekter av stöd till start av näringsverksamhet

Det finns idag inga tillförlitliga uppgifter om de långsiktiga effekterna av stöd till start av näringsverksamhet, så kallat starta-eget-bidrag. Riksrevisionen granskar därför om stödet leder till varaktig sysselsättning och högre inkomster, och om det finns risk för allvarliga negativa konsekvenser som överskuldsättning.

Kvinna monterar logotyp på insidan av fönster.

Foto: Ulrika Kestere

Stöd till start av näringsverksamhet är en av Arbetsförmedlingens äldsta insatser som fortfarande är i bruk. Programmets omfattning väntas öka de kommande åren då flera stora satsningar görs för att öka deltagandet bland framför allt nyanlända.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Vi vet idag väldigt lite om programmets långsiktiga effekter för individen. Dessutom har det inte gjorts några bedömningar av programmets kostnadseffektivitet ur ett statsfinansiellt perspektiv, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Stöd till start av näringsverksamhet (SNV) är ett arbetsmarknadspolitiskt program. Programmet kallas ibland informellt för ”starta-eget-bidrag” och syftar till att ge personer som är, eller riskerar att bli, arbetslösa chansen att starta egen verksamhet. Under 2017 deltog ungefär 5 800 personer, till en samlad kostnad på 224 miljoner kronor.

Studier har visat att deltagande i SNV ger högre chans att bli sysselsatt, jämfört med att vara öppet arbetslös eller delta i andra arbetsmarknadspolitiska insatser. När det gäller effekter på inkomster tyder data på kort sikt på små, eller till och med negativa, effekter.

Effekterna på inkomst på lång sikt är dock okända. Dessa effekter är särskilt intressanta eftersom det ofta tar flera år innan ett nystartat företag blir lönsamt och kan ge en stabil inkomst. Svag lönsamhet under lång tid kan dessutom innebära överskuldsättning för företagaren.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om SNV är en långsiktigt effektiv åtgärd. För att svara på det kommer granskningen bland annat att undersöka om det finns risk för att programmet leder till långsiktigt lägre inkomster jämfört med andra arbetsmarknadspolitisk åtgärder eller att kvarstå i öppen arbetslöshet. Granskningen kommer även att fokusera på om deltagande i SNV leder till förhöjd risk att bli överskuldsatt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?