Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förskönad bild av Almis bidrag till jämställdhet

Statligt ägda Almi ska verka för att fler kvinnor driver företag i Sverige. Almis redovisning av uppdraget har dock under flera år varit missvisande, och därmed gett en alltför positiv bild. Riksrevisionens granskning visar även på brister i regeringens styrning.

Kvinna blickar ut genom fönster.

FOTO: MALIN MÖRNER

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Ett delmål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och driva företag. Trots det är företagande betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, vilket bland annat tros hänga ihop med jämställdhetsproblem i samhället och synen på kvinnor och män som företagare.

Statligt ägda Almi Företagspartner AB (Almi) har i uppdrag att främja företagande i Sverige, bland annat genom att ge lån till företag som har svårt att få lån av de vanliga kreditinstituten. Ett av Almis uppdrag är att särskilt fokusera på kvinnor. Riksrevisionen har granskat om Almis arbete bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet. Granskningen omfattar även regeringens styrning av Almi.

Granskningen visar bland annat att Almis återrapportering av uppdraget till regeringen varit missvisande när det gäller andelen kvinnor som fått lån. Företag som leds av en man har redovisats som manliga låntagare och företag som leds av en kvinna har redovisats som kvinnliga låntagare. Men företag som leds av mixade team bestående av minst en man och en kvinna har genomgående redovisats som kvinnliga låntagare.

Emilia Johansson, porträtt.

– Almi har inte varit tydliga med att företag som leds av mixade team räknas som att de leds av kvinnor. Därmed har Almi givit sken av ett bättre utfall än vad som faktiskt varit fallet, säger Emilia Johansson, projektledare för granskningen.

Granskningen pekar även ut svagheter i regeringens styrning av Almi. Regeringen har inte efterfrågat bättre uppföljning eller väglett Almi om hur uppdraget om kvinnors företagande ska utföras. De jämställdhetspolitiska målen har inte heller avspeglats i regeringens uppdragsmål till Almi.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Den generella bilden är att regeringen borde ha tagit ett större ansvar och gett Almi tydligare vägledning om vad uppdraget innebär, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

Riksrevisionen uppmanar regeringen bland annat att överväga att omformulera Almis uppdragsmål så att det bättre knyter an till de jämställdhetspolitiska målen. Almi rekommenderas att förbättra sin redovisning av andelen kvinnor och män som får lån.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?