Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång ska ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att gå klart grund- och gymnasieskolan, för att öka chansen till arbete. Kritiker har dock varnat för att stödet är en inkörsport till livslångt bidragsberoende. Riksrevisionen granskar nu om stödet fungerar som det var tänkt, och vad regeringen har gjort för att säkerställa detta.

Skolklass med äldre elever.

Foto: Cultura Creative

Unga som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning kan få aktivitetsersättning. Stödet ges till personer mellan 19 och 29 år, och är i dagsläget på max 9 610 kronor i månaden.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Vi vet idag inte om stödet bidrar till att mottagarna fullföljer sin skolgång och kommer in på arbetsmarknaden eller om resurserna istället borde användas till något som fungerar bättre, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Personer som på grund av funktionsnedsättning inte har avslutat skolgången på grundskolenivå och gymnasial nivå innan höstterminen det år de fyller 19 år, har sedan 2003 rätt till aktivitetsersättning. Ersättningen är ett försörjningsstöd som ska ge möjligheter till en grundläggande utbildning och öka chanserna att komma in på arbetsmarknaden.

Antalet beslut om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång fyrdubblades mellan 2005 och 2014, då cirka 4 000 unga nybeviljades stödet.

Kunskapen om aktivitetsersättningens effekter är knapphändig. Det har varnats för att stödet riskerar att bli en inkörsport till ett långvarigt beroende av socialförsäkringssystemet, och flera utredningar har kommit till slutsatsen att den delen av aktivitetsersättningen som ges under förlängd skolgång bör avskaffas och istället inordnas inom ramen för det ordinarie studiestödssystemet.

Syfte

Granskningen ska fokusera på om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång uppfyller sina mål, samt vad regeringen har gjort för att säkerställa syftet med ersättningen.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?