Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar insatser vid nekad sjukpenning

Mellan åren 2014 och 2017 ökade antalet fall av nekad sjukpenning kraftigt, särskilt efter 180 dagars sjukskrivning. Det är i dessa ärenden mycket viktigt att berörda myndigheter och arbetsgivare samverkar för att rehabilitering och annat stöd som individen behöver för att återgå i arbete fungerar. Riksrevisionen granskar statens insatser när en fortsättningsansökan om sjukpenning avslås.

Samtalssituation mellan man och kvinna, detalj.

Foto: Björn Dahlgren

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Människor som nekas sjukpenning trots att de inte anser sig kunna jobba riskerar att hamna utanför såväl arbetsmarknaden som socialförsäkringssystemet. Det ligger i allas intresse att detta hanteras så bra som möjligt, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

När någon nekas sjukpenning är det viktigt att rehabilitering och samverkan mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen fungerar. I det ingår att den försäkrade får stöd av Försäkringskassan och arbetsgivare, samt i vissa fall av Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten, och ska bland annat verka för att Arbetsförmedlingen och arbetsgivare vidtar nödvändiga åtgärder.

Granskningen kommer att titta på hur Försäkringskassan kommunicerar med försäkrade samt samverkar med arbetsgivare och Arbetsförmedling. Vidare granskas de förutsättningar regeringen har givit myndigheterna att samverka i dessa ärenden.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen granskas i sina roller som ansvariga myndigheter och som arbetsgivare i sjukskrivningsärenden. Dessutom granskas Polismyndigheten, Kriminalvården och Skatteverket i sina roller som arbetsgivare.

Syfte

Granskningen ska analysera om samverkansprocessen i avslagsärenden fungerar ändamålsenligt. Fokus kommer bland annat att vara på om regeringen har säkerställt en väl fungerande omställningsprocess och om Försäkringskassans kommunikation med de försäkrade är tydlig. Vidare granskas om samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare fungerar och om arbetsgivare utför plan för återgång i arbete för sjukskrivna anställda.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?