Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar resultat, kostnader och effektivitet i återvändandeverksamheten

Den som inte har rätt att vistas i Sverige ska självmant lämna landet, annars kan Polisen eller Migrationsverket vidta tvångsåtgärder. Vissa brister har uppmärksammats när det gäller återvändandeverksamheten, och Riksrevisionen granskar nu resultat, kostnader och effektivitet.

Genom ett stängsel syns en familj på väg till en järnvägsplattform.

Foto: TT Bild/Asger Ladefoged

Migrationsverket och Polismyndigheten har huvudansvar för den så kallade återvändandeverksamheten, Kriminalvården ger handräckning vid transporter. Granskningen kommer bland annat att undersöka hur dessa myndigheter samverkar, och om insatserna kan utföras mer effektivt.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Det är inte ovanligt med effektivitetsproblem när flera statliga myndigheter ska samverka i komplexa ärenden under tidspress. Våra förhoppningar är att granskningen ska ge en tydligare bild av eventuella brister, hur de påverkar varandra och vilka åtgärder som kan leda till förbättringar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Migrationsverket och Polismyndigheten kan under vissa omständigheter besluta om av- eller utvisning av personer som inte har rätt att vistas i landet. Av- eller utvisning får dock inte ske till ett land där personen riskerar dödsstraff, tortyr eller förföljelse. Återvändande ska i första hand ske självmant, men tvång kan användas om det bedöms vara nödvändigt. Det har uppskattats att mellan 20 000 och 50 000 personer med beslut om av- eller utvisning vistas i Sverige. Migrationsverket bedömer att det till år 2021 kommer att avslutas ytterligare 100 000 ärenden som innebär att en person ska lämna landet. Ungefär hälften av dessa personer väntas lämna landet självmant.

Verksamheten förutsätter nära samverkan mellan de berörda myndigheterna, ofta under tidspress. Sekretessregler, skilda arbetssätt och prioriteringar samt praktiska utmaningar med samordning och informationsöverföring kan försvåra samarbetet. Brist på förvarsplatser, geografiska avstånd och otillräcklig transportkapacitet är andra begränsande omständigheter. Att återvändarverksamheten inte följs upp på ett stringent sätt, att vissa länder inte tar emot personer som utvisas med tvång och brister i id-arbetet spelar också roll.

Syfte

Granskningen ska undersöka om:

  • återvändandeverksamheten uppnår sina mål
  • resurserna utnyttjas som avsett
  • statens insatser kan effektiviseras.

Granskningen omfattar resultat, kostnader och effektivitet i den statliga återvändarverksamheter för personer som fått beslut om av- eller utvisning. Vilka som bör få ett sådant beslut, hur besluten tas eller regeringens förhandlingsarbete om återtagandeavtal omfattas inte av granskningen. Avvisning av personer som begått brott, eller personer som avvisas med hänsyn till rikets säkerhet eller risk för terroristbrott, omfattas inte heller.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 april 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?