Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar statens styrning av äldreomsorgen

Den så kallade ”Äldresatsningen” innebar att staten 2010–2014 satsade fyra miljarder kronor på att utveckla äldreomsorgen i Sverige. Riksrevisionen granskar nu om detta på ett effektivt sätt bidragit till varaktiga förbättringar, och om riktade statsbidrag är en lämplig styrform för att åstadkomma den typen av resultat.

Person med rollator, detalj.

Tidigare undersökningar har bland annat visat att riktade statsbidrag riskerar att försvåra långsiktig planering och prioritering i kommunerna, och att det ofta är svårt att se vad bidragen har lett till. Trots detta brukar ”Äldresatsningen” lyftas fram som ett positivt exempel på hur staten kan söka förbättra komplexa verksamheter.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Vi kommer att undersöka hur varaktiga förändringarna blev, och om staten har gjort tillräckligt för att hålla i de positiva effekterna. Vi hoppas också kunna säga något om hur effektiva riktade statsbidrag är som styrform, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Andelen äldre i befolkningen växer stadigt. Antalet äldre pensionärer (+80 år) väntas öka med 50 procent på tio års sikt, och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen är därmed en angelägen fråga.

Staten styr kommunal vård och omsorg om äldre på flera olika sätt. Ett av dem är genom riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag från staten ska användas undantagsvis och vara tidsbegränsade. Trots det blir de riktade statsbidragen större och fler.

Riksrevisionen har i fem granskningar berört statens styrning av hälso- och sjukvården och skolan genom riktade statsbidrag. Granskningarna pekar bland annat på att statsbidragen försvårar en långsiktig planering för huvudmännen. De riskerar också att skapa en ryckighet i verksamheten om prioriteringar görs utifrån de bidrag som lämnas snarare än utifrån verksamheternas behov.

”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, eller Äldresatsningen som den kallas, var en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som pågick åren 2010–2014. Den innehöll riktade stadsbidrag på omkring fyra miljarder kronor med syftet att stärka ett systematiskt arbetssätt i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Äldresatsningen har framhållits som ett exempel på hur staten lyckats påverka arbetssätten i vården och omsorgen i en positiv riktning.

Syfte

Granskningen ska undersöka om staten genom Äldresatsningen har bidragit till en varaktig utveckling mot mer kunskapsbaserade arbetssätt i vården och omsorgen om äldre i kommuner. Granskningen ska också belysa effektiviteten i riktade statsbidrag som styrform.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?