Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens insatser för att förhindra och förebygga sociala problem i utsatta områden

Trots långvariga och omfattande statliga insatser fortsätter den ekonomiska och sociala segregationen att öka i Sverige. Riksrevisionen granskar nu hur väl statens insatser för att motverka och förebygga problem i socialt utsatta områden fungerar.

Krokusar i rabatt utanför bostadsområde.

Foto: Matton

Granskningen kommer att undersöka om statens insatser riktade mot socialt utsatta områden hjälper kommunerna att motverka orsaker till, och konsekvenser av, segregation. Fokus kommer framför allt att vara på satsningar inom polisen, skolan och socialtjänsten.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Detta är ett område med många aktörer på olika nivåer. Att med statliga insatser underlätta kommunernas arbete med sociala problem är därför en komplex uppgift. Förhoppningen är att vi ska bidra till ökade framtida möjligheter för staten att göra rätt sak vid rätt tillfälle, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Staten har historiskt och i nutid genomfört en rad olika satsningar för att förebygga och motverka problem i socialt utsatta områden. Det har till exempel handlat om att bekämpa brottslighet, motverka långtidsarbetslöshet, förbättra skolorna och minska boendesegregationen. Även satsningar på att stödja civilsamhälle och demokratiarbetet har gjorts.

Regeringen och Polismyndigheten har tagit fram nationella strategier för arbetet med socialt utsatta områden. Regeringen har också inrättat en delegation mot segregation, och det finns flera olika statsbidrag som är riktas mot problem i socialt utsatta områden. Trots omfattande insatser har den ekonomiska och sociala segregationen i Sverige ökat och fortsätter att öka.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka hur statliga insatser som riktar sig till socialt utsatta områden fungerar och genomförs i det lokala sammanhanget. Granskningen ska bland annat svara på frågan om statens insatser skapar goda förutsättningar för aktörer på plats i de aktuella områdena att motverka sociala problem.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 10 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?