Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Brister i det digitala stödet till företagare

Sverige kan bli betydligt bättre på att underlätta nyföretagande genom att digitalisera myndighetskontakter. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.

Man och kvinna med förkläden vid en laptop i cafémiljö.

Foto: Maskot

För att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler växande företag vill regeringen förenkla för företagande. Digitalisering har identifierats som en avgörande faktor, och regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Riksrevisionen har granskat vilka digitala stöd det finns för den som vill starta företag och hur väl de fungerar. Som exempel har restaurangbranschen valts, som är en regeltung tillväxtbransch med omfattande myndighetskontakter.

Granskningen visar att ansvariga myndigheter har utvecklat det digitala stödet och att framför allt webbplatsen verksamt.se underlättar för nyföretagande. Den digitala lösning som ligger till grund för webbplatsen har dock brister som begränsar effektiviteten och nyttan – och därför är det inte så enkelt att starta ett nytt företag som det skulle kunna vara om det fanns ett väl fungerande digitalt stöd.

Johanna Köhlmark, porträtt.

– De digitala tjänsterna för de som vill starta företag är fortfarande inte tillräckligt funktionella och enkla att använda. Därför är det fortfarande många som väljer bort digitala myndighetskontakter som förstahandsalternativ, säger Johanna Köhlmark, projektledare för granskningen.

Andra brister är att myndigheternas handläggning av nyföretagarärenden sker i föråldrade it-system. Det tvingar fram manuella moment i handläggningen och förhindrar effektiva digitala processer.

Det finns även brister när myndigheter ska samarbeta för att utveckla tjänster till medborgare och företag, till exempel att lagstiftningen försvårar informationsdelning mellan myndigheter. Dessutom finns det finansierings- och prioriteringskonflikter som gör att arbetet inte blir så effektivt som det skulle kunna vara.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Regeringens styrning har varit mer inriktad på tillfälliga regeringsuppdrag än på att ta ett samlat grepp kring den offentliga förvaltningens digitalisering. Här borde regeringen ha kunnat skapa bättre förutsättningar för myndigheterna att nå de svenska målen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen att fortsätta arbetet med att underlätta digital samverkan mellan ansvariga myndigheter.
  • Tillväxtverket och Bolagsverket rekommenderas att utveckla verksamt.se så att nyttan för företagare och deltagande myndigheter säkerställs.
  • Med anledning av programmet Serverats bristande resultat rekommenderas Tillväxtverket att se över utformningen av Serverat.
  • Bolagsverket och Skatteverket rekommenderas att verka för att öka andelen ärenden som inkommer digitalt.

Granskningen är en del av en nordisk parallellrevision i samarbete med Finland, Färöarna, Island och Norge. Övriga länders rapporter väntas bli publicerade under våren och hösten 2019. Även en gemensam jämförande rapport planeras att publiceras i slutet av 2019.

Presskontakt: Jonas Åblad, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?