Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar valförfarandet

Att genomföra val är en komplex och omfattande procedur som förutsätter samarbete mellan myndigheter och organisationer nationellt, regionalt och lokalt. Riksrevisionens granskar nu om valförfarandet är ändamålsenligt utformat, så att valen är hemliga, tillförlitliga och klara inom rimlig tid.

Hand med tre valkuvert i vallokal.

Foto: Matton Collection

Ett välfungerande valförfarande är en förutsättning för väljarnas förtroende för de myndigheter som administrerar val, samt sannolikt även för det demokratiska systemet i stort. Riksrevisionen har inte granskat valförfarandet tidigare.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Det är lätt att ta demokratin för given, men världen förändras snabbt och legitimiteten i vårt styrelseskick hänger på att vi alla kan känna förtroende för hur valen genomförs, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Allmänna val är ett fundament i vår representativa demokrati. I regeringsformen anges att val i Sverige ska vara fria, hemliga, direkta och att de grundar sig på principer om allmän och lika rösträtt.

Hur valen ska genomföras i praktiken är en utmaning för en rad myndigheter, framför allt Valmyndigheten och länsstyrelserna men även landets kommuner. I så kallade erfarenhetsrapporter från tidigare val har Valmyndigheten pekat på flera problemområden, bland annat att ökande förtidsröstning och omfattande hantering av valsedlar är betungande för valorganisationerna. Valmyndigheten varnar även för att avsaknaden av en tydlig ansvarsfördelning mellan Valmyndigheten, länsstyrelserna och valnämnderna innebär en risk för att regelverket tolkas olika. Från allmänhetens sida kan detta uppfattas som rättsosäkert och oförutsägbart.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om valförfarandet är ändamålsenligt utformat, så att valen är hemliga, valresultaten tillförlitliga och att valresultaten avges inom rimlig tid. Granskningen avser i första hand regeringens, Valmyndighetens och länsstyrelsernas arbete. Även om Riksrevisionen inte lämnar rekommendationer till kommuner kommer granskningen även att belysa valförfarandet på lokal nivå.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?