Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar effektutvärderingar av näringspolitiska insatser

Hur tillförlitliga är de beslutsunderlag som näringspolitiken baseras på? Riksrevisionen granskar nu kvaliteten på de statliga näringspolitiska utvärderingar som SCB, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova och Almi gör.

Grön tomat på planta.

Foto: Magnus Ragnvid

Riksrevisor Helena Lindberg.

– En av de frågor som granskningen ska besvara är om det finns det tecken på att dåligt utförda utvärderingar har legat till grund för näringspolitiska insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

För att statens resurser ska användas så effektivt som möjligt, och för att näringspolitikens mål ska kunna nås, är det viktigt att näringspolitiska insatser utvärderas.

Det är också viktigt att utvärderingarna håller hög kvalitet. Väl utförda effektutvärderingar som leder till välinformerade beslut kan ha positiva samhällsekonomiska effekter, medan dåligt utförda effektutvärderingar kan leda till misshushållning.

Granskningen har initierats efter indikationer på att utvärderingar av näringspolitiken inte alltid håller tillfredsställande kvalitet.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka nyttan av näringspolitiska utvärderingar som utförts eller initierats av SCB, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova och Almi. Granskningen fokuserar på utvärderingarnas kvalitet och användning.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?