Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Styrningen av myndigheterna i rättskedjan inte tillräckligt sammanhållen

Riksrevisionens granskning av rättskedjan visar att regeringen i sin styrning av myndigheterna inte har haft tillräckligt fokus på hela kedjan. Rättskedjan består av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.

Domarklubba på bord i rättssal.

Foto: Hasse Bengtsson

Verksamheterna inom rättskedjan hänger ihop, och de olika myndigheterna påverkas av varandras arbete. För att till exempel flaskhalsar inte ska uppstå behöver styrningen därför vara sammanhållen och ta hänsyn till effekter längs hela kedjan.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen och de ansvariga myndigheterna är medvetna om detta. Trots det har styrningen huvudsakligen varit inriktad på de enskilda myndigheterna, och därmed inte tagit tillräcklig hänsyn till effektiviteten i hela rättskedjan.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Det beror delvis på Justitiedepartementets interna arbetsprocesser och ansvarsfördelning som utgår från de enskilda myndigheterna. Men vi ser även att kedjeperspektivet inte har varit tillräckligt framträdande i resursfördelning och i viktiga styrdokument, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Att rättskedjan inte styrs på ett samlat sätt innebär i förlängningen risk för att rättsväsendet inte fungerar så effektivt som det skulle kunna. Detta kan till exempel leda till bristande hantering av brottmål och växande handläggningstider, som går ut över enskilda.

Riksrevisionen konstaterar vidare att även uppföljningsarbetet i större utsträckning behöver präglas av ett kedjeperspektiv, och att det behövs bättre kunskaper om sambanden i rättskedjan.

Helena Fröberg, porträtt.

– Idag är det svårt att fullt ut följa hela kedjans arbete och resultat. Vår bedömning är därför att tillgången till analyser med ett övergripande perspektiv behöver stärkas, säger Helena Fröberg, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att:

  • tydliggöra ett mer långsiktigt rättskedjefokus i sin styrning
  • öka helhetsperspektivet i kontakterna med myndigheterna
  • stärka tillgången till uppföljning och analys med övergripande perspektiv.

Myndigheterna rekommenderas att i större utsträckning gemensamt diskutera strategiska frågor för att nå samsyn kring prioriterade områden och vad som bör göras för att rättskedjan ska fungera effektivt.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?