Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över

För att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare göra lönekartläggningar. Riksrevisionens granskning visar att lagkraven i liten utsträckning kan påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare.

Kvinna och man i trappa i kontorsmiljö.

FOTO: NICHO SÖDLING

Ett av statens verktyg för att motverka osakliga löneskillnader är lönekartläggningar, som alla arbetsgivare ska göra. Företag med minst tio anställda ska dessutom dokumentera kartläggningen och de åtgärder som planeras.

Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga löneskillnader. Granskningen visar bland annat följande:

  • För arbetsgivare med mellan 20 och 30 anställda har kravet på dokumenterade lönekartläggningar inte haft någon effekt på inkomstskillnaderna mellan könen.
  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bedömer att lönekartläggning är arbetskrävande samtidigt som de sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks.
  • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män som jobbar hos samma arbetsgivare var sex procent år 2016. På hela arbetsmarknaden var de 12 procent samma år.
  • Löneskillnaderna är något mindre hos små arbetsgivare än hos större.
  Riksrevisor Stefan Lundgren.

  – Kraven på att dokumentera lönekartläggning hade ingen mätbar effekt på inkomstskillnaderna hos de studerade företagen. Granskningen visar också att det kan vara komplicerat att genomföra delar av lönekartläggningen. Riksrevisionens bedömning är därför att lagstiftningen behöver ses över, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

  Christer Gerdes, porträtt

  – Lönekartläggning syftar till att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som jobbar hos samma arbetsgivare. I dagsläget finns det ingen samlad statistik över löneskillnaderna på arbetsgivarnivå. För att regering och myndigheter ska kunna bedöma hur statens insatser på området kan utvecklas behöver sådan statistik tas fram, säger Christer Gerdes, projektledare för granskningen.

  Rekommendationer

  Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • utreda om lagstiftningen kan förenklas, så att lönekartläggning inte blir en betungande uppgift för arbetsgivarna,
  • utreda om lagstiftningen bättre kan anpassas efter arbetsgivarnas storlek,
  • ge Medlingsinstitutet i uppgift att följa utvecklingen av löneskillnader mellan män och kvinnor med anställning hos samma arbetsgivare.

  Not: De löneskillnader som avses är skillnader i lön motsvarande heltid mellan män och kvinnor. För arbetsinkomst mäts den totala arbetsrelaterade inkomsten under året, då tas även hänsyn till den anställdas arbetstid.

  Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

  Uppdaterad: 23 maj 2019

  Kontakta OSS

  Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Läs mer om behandling av personuppgifter

  Vad handlar din fråga om?
  Vad handlar din fråga om?