Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet: svag kunskapsbas och brister i styrningen

Arbetsförmedlingen ska sammanföra arbetssökande med arbetsgivare. Riksrevisionens granskning visar att Arbetsförmedlingens matchningsarbete aldrig har blivit systematiskt utvärderat och vilar på en svag kunskapsgrund. Detta ökar risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.

Person står och får hjälp vid disk på Arbetsförmedlingen.

Foto: Jessica Gow/TT

För att säkerställa en effektiv och likvärdig service i hela landet har Arbetsförmedlingen tagit fram ett antal metoder för sitt matchningsarbete.

Riksrevisionens granskning visar att dessa metoder vilar på svag kunskapsgrund. De ifrågasattes redan när de utvecklades för drygt tio år sedan, och sedan dess har inte ny kunskap om deras effekter tillkommit i nämnvärd omfattning. Inga nya metoder har heller tagits fram sedan 2010.

Tommi Teljosuo, porträtt.

– Arbetsförmedlingens analysavdelning har ansvar för att verksamhetens utveckling baseras på fakta och gedigen kunskap. Men den har inte varit inblandad i att ta fram eller utveckla myndighetens metoder, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen.

Granskningen visar även att arbetsförmedlarna ofta väljer andra arbetssätt än de centralt framtagna metoderna. Men myndigheten har ingen övergripande bild av vilka metoder som används eller hur effektiva de är.

– Arbetsförmedlingen har ingen samlad kunskap om hur arbetsförmedlare jobbar med matchningen, och har inte heller utvärderat effekterna av olika arbetssätt, säger Tommi Teljosuo.

Enligt Riksrevisionens bedömning beror det delvis på Arbetsförmedlingens val av styrmodell, där ansvar för metoder och arbetssätt har delegerats långt ut i organisationen. Det ger goda förutsättningar för lokal anpassning, men innebär att arbetssökande riskerar att få olika bra service beroende på vilket kontor de vänder sig till.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Vi kritiserar inte valet av styrmodell men konstaterar att Arbetsförmedlingen inte hanterar de risker som den medför tillräckligt väl, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen konstaterar även att Arbetsförmedlingen inte systematiskt följer upp de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av de arbetssökande. Det gör att de arbetssökande kan bedömas olika av olika arbetsförmedlare utan att detta upptäcks.

– Bedömningarna är en central del av matchningsverksamheten och behöver utföras på rätt sätt så att de arbetssökandes tid utan jobb blir så kort som möjligt. Detta är så viktigt att vi anser att det bör följas upp av regeringen, säger Stefan Lundgren.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att:

  • utveckla uppföljningen av vilka arbetssätt som används,
  • se över hur analysresurser används för att utvärdera och utveckla metoder,
  • säkerställa att arbetsmarknadspolitiska bedömningar är effektiva och likvärdiga.

Regeringen rekommenderas att följa upp Arbetsförmedlingens verksamhet med arbetsmarknadspolitiska bedömningar.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?