Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar styrmedel för ökad andel miljöbilar

För att minska de klimatpåverkande utsläppen har staten under ett antal år infört olika typer av stöd för miljöbilar. Riksrevisionen granskar nu effektiviteten i dessa satsningar.

Laddning av elbil.

Foto: Stefan Schweihofer

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Enligt riksdagen ska klimatpolitiken bygga på långsiktiga spelregler och grundas på samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva åtgärder. När det gäller miljöbilsstöden har vi sett indikationer på brister i såväl underlag som genomförande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Riksdagens och regeringens mål är att utsläpp av växthusgaser från transporter i Sverige (utom flyget) ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Dessutom ska fordonsflottan vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

Sverige har använt flera olika styrmedel för öka andelen personbilar med bättre miljöegenskaper, till exempel miljöbilspremien, supermiljöbilspremien, bonus-malus-systemet och nedsatt förmånsvärde för miljöbilar. Satsningar som lett till omfattande kostnader i statsbudgeten.

Riksrevisionen har i det inledande granskningsarbetet sett tecken på brister i de underlag och analyser som reformerna baserats på. Det har i olika sammanhang dessutom framförts att den politiska styrningen har har varit ryckig och ineffektiv, och att den har lett till att statligt subventionerande miljöbilar sålts vidare utomlands.

Syfte

Granskningen ska undersöka om olika styrmedel för att öka andelen miljöbilar har bidragit till att Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta och minskade växthusgasutsläpp kan nås till samhällsekonomiskt rimliga kostnader. Vidare granskas om beslutsunderlagen varit tillräckliga och om styrmedlen skapat långsiktiga villkor för bilmarknadens aktörer.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?