Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar innovationsfrämjande program

Staten satsar årligen mångmiljardbelopp på att öka Sveriges innovationsförmåga genom olika typer av innovationsfrämjande program. Effektiviteten i innovationsfrämjande insatser är dock förknippade med stora osäkerheter, och Riksrevisionen granskar nu utformningen av två av de viktigaste programmen.

Person har robothand mellan sina egna händer, detalj.

Foto: Plainpicture

Förbättrad innovationskraft väntas bland annat kunna leda till fler hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad svensk konkurrenskraft. Ineffektiva satsningar riskerar dock leda till bristande hushållning med statliga medel och sämre möjligheter att nå näringspolitikens mål.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Det är viktigt att innovationsprogrammen utformas så att de bidrar till de övergripande målsättningarna. Granskningen kommer därför att fokusera bland annat på hur staten styr, följer och prövar programmen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

En del av näringspolitiken handlar om att främja näringslivets innovationsförmåga. Det statliga innovationsfrämjandet är till stor del organiserat i innovationsprogram.

Innovationspolitiska insatser är dock svåra att utvärdera, eftersom programmen omfattar stora belopp och alla insatser inte kan förväntas generera lönsamma och användbara innovationer.

Detta innebär i sin tur risk för misshushållning med statens resurser på innovationsområdet, särskilt med tanke på att statens marknadskompletterande roll innebär relativt högt risktagande.

Dessutom har OECD tidigare varnat för att innovationsprogrammen bland annat riskerar att leda till bristande statlig kontroll och att deltagande aktörer sätter kortsiktiga vinningar framför långsiktiga samhällsmål.

Syfte

Strategiska samverkansprogram och strategiska innovationsprogram är två stora program med fokus på samverkan mellan myndigheter, näringsliv och akademi. Granskningen ska undersöka om de är effektivt utformade för att generera samhällsnyttiga innovationer som annars inte skulle komma till stånd. Granskningen kommer inte att mäta programmens resultat och effekter i termer av ekonomiska utfall, beviljade patent eller liknande.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?