Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Svenska Skeppshypotekskassan

Skeppshypotekskassan har funnits sedan 1929 och ska gynna svenska intressen inom rederinäringen. Den speciella verksamhetsformen innebär begränsade möjligheter till insyn, och Skeppshypotekskassan har aldrig varit föremål för statlig revision.

Fartyg ligger i varvsdocka.

Foto: Mikael Svensson

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Skeppshypotekskassan är en unik företeelse inom statsförvaltningen. Granskningen ska bland annat undersöka om statens möjligheter till insyn och kontroll är tillräckliga, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Svenska Skeppshypotekskassan bildades 1929 för att förbättra svenska rederiers möjligheter att finansiera nya fartyg. Staten tillsköt låneverksamheten tio miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 300 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Numera är verksamheten reglerad i en särskild lag – Lagen om Svenska skeppshypotekskassan – som bland annat innebär att staten ställer en ekonomisk garanti till Skeppshypotekskassans förfogande.

Sedan drygt 20 år kan Skeppshypotekskassan även låna ut pengar till utländska rederier, förutsatt att det finns betydande svenskt inflytande eller intresse i verksamheten. På uppdrag av Trafikverket sköter Skeppshypotekskassan även det så kallade sjöfartsstödet till svensk sjöfartsnäring. Skeppshypotekskassan får årligen drygt tre miljoner kronor från Trafikverket för det arbetet.

Formellt saknar Skeppshypotekskassan ägare, och har en unik verksamhetsform: varken myndighet, aktiebolag eller annan vanligt förekommande verksamhetsform i staten. Regeringen kan inte styra genom till exempel bolagsordning, ägaranvisningar, instruktion eller regleringsbrev. Till skillnad från statligt ägda bolag saknar Skeppshypotekskassan formellt fastställda ekonomiska mål och krav på utdelning. Skeppshypotekskassan är befriad från inkomstskatt.

Verksamheten ska gynna svenska intressen inom rederinäringen. Samtidigt ska den bedrivas på kommersiella grunder med begränsad statlig styrning. Skeppshypotekskassan ansvarar för en betydande lånestock och förvaltar en stor reservfond, men har aldrig varit föremål för statlig revision.

Syfte

Det övergripande syftet är med granskningen är att bedöma om Skeppshypotekskassan har en lämplig verksamhetsform. Granskningen kommer bland annat att fokusera på om statens insyn och möjligheter att påverka verksamheten är tillräckliga, och om verksamheten bedrivs med god hushållning.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 augusti 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?