Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar förebyggande socialförsäkringsförmåner

Ett av Försäkringskassans uppdrag är att motverka sjukskrivningar genom att se till att förebyggande insatser kan komma till stånd. Trots att forskning tyder på att sådana insatser kan vara effektiva används de i relativt liten utsträckning. Riksrevisionen granskar nu användandet av socialförsäkringsförmåner i syfte att förebygga sjukskrivning.

Sjukvårdpersonal undersöker patients rygg, vårdmiljö.

Foto: Caiaimage

Försäkringskassan har framför allt förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd till sitt förfogande för att förebygga arbetsoförmåga och långvariga sjukskrivningar.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Granskningen kommer att titta närmare på hur Försäkringskassans arbetar med dessa förmåner, men även hur regeringens styrning ser ut, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

För att minska risken för framtida arbetsoförmåga och långvarig sjukskrivning kan Försäkringskassan bevilja förebyggande behandling. Tanken är att en liten insats i ett tidigt skede ska minska behovet av sjukskrivning och betydligt dyrare åtgärder längre fram.

Forskning tyder på att detta kan vara effektivt för att förebygga, eller förkorta, sjukskrivningar framför allt när det gäller psykisk ohälsa, som står för den största delen av långa sjukskrivningar. Förmånerna kan beviljas innan individen har blivit sjukskriven.

Syfte

Granskningen kommer att undersöka om Försäkringskassan bedriver sitt uppdrag med förebyggande arbete mot sjukskrivningar på ett effektivt och enhetligt sätt. Fokus kommer att ligga på användningen av förmånerna förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Även regeringens styrning kommer att granskas.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 13 augusti 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?