Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Kommerskollegiums hantering av handelshinder

Frihandeln i världen möter allt större hinder. I ett exportberoende land som Sverige innebär detta ett hot mot den ekonomiska utvecklingen. Riksrevisionen granskar hur väl Kommerskollegium arbetar för att stötta de svenska exportföretagen.

Containrar lastas på fartyg av stora kranar.

Foto: Bruno Ehrs

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Växande protektionism bromsar tillväxten i världshandeln. Att Kommerskollegium som expertmyndighet inom handelsområdet effektivt stöttar svenska företag är därför av stor betydelse, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Sveriges export är betydelsefull för ekonomin. Vår exportförmåga, det vill säga exporttillväxten i relation till tillväxten i länder som köper svenska produkter, har utvecklats negativt sedan finanskrisen 2008. Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet på området och ska bland annat tillvarata svenska handelsintressen genom att hämta in, analysera och vidarebefordra information om företags erfarenheter. Myndigheten ska även bistå företagen att hantera problem på handelsområdet.

Syfte

Granskningens ska undersöka om Kommerskollegiums verksamhet kan utföras mer effektivt. Även kvaliteten i regeringens redovisning av Kommerskollegiums verksamhet till riksdagen kommer att belysas.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 19 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?