Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Många statliga myndigheter har föråldrade it-system – regeringen borde ha gjort mer

Många statliga myndigheter har föråldrade verksamhetskritiska it-system. Riksrevisionens granskning visar också att varken myndigheterna eller regeringen arbetar effektivt med att komma tillrätta med de problem som föråldrade system medför.

Händer/fingrar som arbetar vid tangentbord, detalj.

Foto: Caiaimage

Ett it-system som inte längre uppfyller verksamhetens krav på vad det behöver prestera definieras som föråldrat.

Riksrevisionens granskning visar att ett mycket stort antal statliga myndigheter har föråldrade verksamhetskritiska it-system.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Vår övergripande slutsats är att ett flertal myndigheter inte har gjort tillräckligt för att hantera problem kopplade till föråldrade it-system, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Detta orsakar en rad problem. Till exempel uppger cirka 80 procent av myndigheterna i granskningen att de har svårt att upprätthålla eftersträvad informationssäkerhetsnivå i ett eller flera av sina verksamhetskritiska system. Mer än var tionde myndighet svarar att detta gäller för alla, eller en majoritet, av systemen.

Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att omhänderta digitaliseringens möjligheter. Närmare hälften av myndigheterna uppger dock att digitaliseringsarbetet försvåras avsevärt av problem i it-systemen.

Marcus Pettersson, porträtt.

– Föråldrade system gör det ofta svårt, eller till och med omöjligt, att utveckla nya tjänster eller förändra myndighetens verksamhetsprocesser. Därmed bromsas även myndighetens verksamhetsutveckling, säger Marcus Pettersson, projektledare för granskningen.

Regeringens ansvar

Regeringen har vidtagit vissa åtgärder kring digitalisering, som indirekt kan ha haft positiva effekter på frågan om föråldrade it-system, men inga åtgärder har riktats specifikt mot problemet.

Granskningen visar att ansvariga departement, och därmed regeringen, saknar tillräcklig kunskap om såväl förekomsten som konsekvenserna av föråldrade it-system.

– Vår bedömning är att regeringen borde ha gjort mer för att informera sig om riskerna på området och för att åtgärda situationen, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ta fram ett stöd som underlättar för myndigheterna att arbeta effektivt med problem kring föråldrade it-system och fortsatt digitalisering.

Regeringen bör även ge lämplig aktör i uppdrag att följa och utvärdera området, för att säkerställa att det löpande samlas in kunskap om myndigheternas förutsättningar och situation.

Myndigheterna rekommenderas bland annat att ta fram och använda de verktyg som behövs för att bedöma hur it-stödet ska bidra till kärnverksamhetens måluppfyllelse samt att löpande utvärdera hur detta fungerar.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 15 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?