Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Arbetsförmedlingens utformning av tjänsten Stöd och matchning

Stöd och matchning (STOM) är en av Arbetsförmedlingens största tjänster som köps in från externa leverantörer, sett till kostnader och antal deltagare. Arbetssökande som tar del av STOM väljer själva vem som ska utföra tjänsten, bland annat utifrån ett ratingsystem. Riksrevisionen granskar om STOM har utformats och genomförs på ett effektivt sätt.

Fyra händer håller varsin pusselbit. Två pusselbitar sitter ihop.

Foto: Christina Sundien

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

Med tanke på hur mycket pengar det handlar om, och det stora antalet människor som berörs, är det viktigt att granska om Stöd och matchning fungerar som det är tänkt, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

STOM kan erbjudas arbetssökande som bedöms ha behov av extra stöd. Enligt Arbetsförmedlingen kan sökande ”få hjälp med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera”. Syftet är att deltagarna ska hitta ett arbete eller börja på en utbildning inom kortast möjliga tid.

STOM är utformad så att de arbetssökande själva väljer leverantör, bland annat utifrån ett ratingsystem. Det är den mest omfattande tjänst som Arbetsförmedlingen under de senaste åren köpt in med stöd av lagen om valfrihetssystem. Under 2018 deltog drygt 72 000 deltagare till en kostnad av cirka 1,1 miljarder kronor.

Arbetsförmedlingen ska sedan 2007 anlita externa aktörer för att få ut arbetssökande i arbete. Mycket tyder på att upphandlade externa aktörer inom en snar framtid kommer att spela en större roll i arbetsmarknadspolitiken än vad de gör idag. Av det så kallade januariavtalet, och de regeringsuppdrag som Arbetsförmedlingen fått med anledning av avtalet, framgår också att det kommande systemet för upphandling av externa aktörer sannolikt kommer att ha många likheter med hur valfrihetssystemet för STOM är uppbyggt idag.

Tidigare studier av valfrihetssystem på arbetsmarknadsområdet har indikerat problem och brister till exempel när det gäller de arbetssökandes möjligheter att göra välinformerade val av leverantör, utformningen av ersättningssystemet och Arbetsförmedlingens arbete med kontroll och uppföljning av leverantörer.

Syfte

Det övergripande syftet med granskningen är att granska om STOM har utformats och genomförs så att tjänsten på ett effektivt sätt kan bidra till att sammanföra arbetssökande med lediga arbeten eller få dem att påbörja reguljära studier. Granskningen ska bland annat undersöka förutsättningarna för de arbetssökande att göra ett välinformerat val av leverantör. Fokus kommer också att ligga på vilka incitament och förutsättningar leverantörerna har att leverera tjänster av hög kvalitet samt på Arbetsförmedlingens kontroll och uppföljning av leverantörer.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?