Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar undantag från skolplikten

Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningsväsendet. Elever kan beviljas längre ledigheter om synnerliga skäl finns. Det finns även möjlighet att fullgöra skolplikten på annat sätt, till exempel vid längre utlandsvistelser. Vid varaktig vistelse utomlands upphör elevens skolplikt. Riksrevisionen granskar nu om staten ger kommunerna rätt förutsättningar att tillämpa reglerna och om Skolinspektionen bedriver ändamålsenlig tillsyn.

Skolelever i klassrumsmiljö sedda bakifrån.

Foto: Maskot

Efter den uppmärksammade händelsen i södra Sverige, där fyra barn inte fått någon skolgång, kommer Riksrevisionens granskning bland annat fokusera på om kommunerna har det stöd som de behöver för att kunna fatta korrekta och likvärdiga beslut om undantag från skolplikten.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Eftersom skolpliktens syfte är att säkerställa att alla barn får den utbildning som de har rätt till är den här frågan principiellt viktig, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Enligt skollagen har alla barn som är folkbokförda i Sverige skolplikt, och ska därför delta i någon av de obligatoriska skolformerna grundskola, särskola, specialskola eller sameskola. När synnerliga skäl finns kan den ansvariga kommunen enligt skollagen bevilja längre ledigheter alternativt ”medge rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt”. Skolplikten upphör vid varaktiga utlandsvistelser.

Under försommaren 2019 uppdagades ett fall i södra Sverige där fyra barn inte gått i skolan. Familjen har uppgivit att de tillbringade större delen av året utomlands och att barnen därför inte kunde följa svensk skolgång.

Enligt vad som framkommit i media har de skolchefer som tagit beslut om att barnen inte behövde närvara i skolan gjort det i tron att de följt regelverket. Skolverket gav 2012 ut en juridisk vägledning, men det är oklart om den i tillräcklig utsträckning vägleder kommunerna. Det är också osäkert om Skolinspektionen bedriver tillräcklig tillsyn över dessa bestämmelser.

Syfte

Syftet är att granska om det existerande regelverket om undantag från skolplikten kan tillämpas ändamålsenligt. Granskningen kommer att fokusera på om skollagen är tillräckligt tydlig, om kommunerna har ett fullgott stöd för att tolka lagstiftningen och om Skolinspektionens tillsyn är ändamålsenlig.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 18 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?