Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fokus på de största riskerna i staten

Riksrevisionens granskningsplan för det kommande året är nu klar. Inriktningen ligger fast men fördjupas ytterligare, eftersom tidigare identifierade problem i staten fortfarande kvarstår.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och har till uppgift att oberoende granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Revisionens granskning ska bidra till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten. Granskningen bedrivs inom årlig revision och effektivitetsrevision.

I dag presenteras inriktningen för Riksrevisionens granskningar det kommande året. Planen innebär att den inriktning av granskningsarbetet som stakats ut de senaste åren ligger fast, men fördjupas ytterligare.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi ser risker inom samma områden och i samma omfattning som tidigare. Det gör att vi även nästa år behöver koncentrera vårt granskningsarbete dit, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen inriktas mot samma övergripande risker. Inom båda revisionsgrenarna pågår ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla arbetet, effektivisera arbetsformer och bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Nu vässar vi vårt revisionella arbete ytterligare för att komma längre och därigenom bli ännu mer främjande i vår granskning, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Identifierade risker

Granskningsverksamheten utgår från fyra huvudsakliga risker, som brutits ned i mer specifika riskområden:

De offentliga finanserna

Bland annat risk för

 • fel i uppbörd av skatter
 • bristande effektivitet och transparens i finanspolitiska ramverk och budgetprocess
 • otillräcklig kvalitet i prognoser och konsekvensanalyser.

Styrning, uppföljning och rapportering

Bland annat risk för

 • fel i transfereringar, bemyndiganden och avgiftsbelagd verksamhet
 • otydliga mål och låg måluppfyllelse
 • ineffektiv tillsyn och kontroll
 • förtroendeskadliga händelser.

Organisering, ansvar och samordning

Bland annat risk för

 • fel på grund av delat ansvar mellan myndigheter
 • brister i samordning av tvärgående frågor och vid utkontraktering
 • brister i att tillvara digitaliseringens möjligheter
 • brister i mottagande och integration.

Statens ansvar för, och interna behov av kompetensförsörjning

 • Risk för brister i kompetensförsörjningen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?