Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Finansinspektionens hantering av intressekonflikter

Risken för olika typer av intressekonflikter som kan leda till oegentligheter bedöms vara förhöjd i myndigheter som verkar mot marknader med omfattande ekonomiska intressen, och vars beslut har stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet. Riksrevisionen granskar nu hur Finansinspektionen förebygger intressekonflikter inom sin verksamhet.

En person går in i en svängdörr. Bilden är skuren så att endast fötter och underben är synliga.

Foto: Anki Höglund

Granskningen kommer bland annat att titta på hur Finansinspektionen hanterar risken för intressekonflikter i samband med den omfattande personalrörlighet som förekommer mellan myndigheten och finansbranschen.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

För att Finansinspektionen ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt är det viktigt att den identifierar och motverkar sådana intressekonflikter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Inom alla organisationer finns det risk för att privata intressen hos anställda hamnar i konflikt med verksamhetens mål och uppgifter. En sådan intressekonflikt kan i värsta fall leda till att medarbetare på ett otillbörligt sätt låter sig påverkas i sitt arbete.

OECD noterade redan 2003 att de allt tätare relationerna mellan privat och offentlig sektor resulterade i situationer med intressekonflikter. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) har konstaterat att risken för sådana intressekonflikter är förhöjd i myndigheter som verkar gentemot marknader med omfattande ekonomiska intressen och som fattar beslut som får stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet. Det kan till exempel handla om tillståndsgivning, tillsyn, reglering eller upphandling.

Dessa omständigheter gäller Finansinspektionen vars huvuduppgifter är att utfärda regler, ge tillstånd och utöva tillsyn över finansiella marknader och företag. Beslutet att granska Finansinspektionen hänger också ihop med den stora personalrörlighet som på senare tid funnits mellan myndigheten och branschen.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om Finansinspektionen ändamålsenligt hanterar risken för intressekonflikter. Granskningen kommer även belysa regeringens styrning av Finansinspektionen.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?