Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Sidas garantiverksamhet

Sida arbetar sedan 2009 med ett finansiellt garantiinstrument som ska möjliggöra projekt som annars inte kommer att genomföras. Verksamheten har nästan tredubblats fram till 2018, men det finns tecken på brister i dess effektivitet. Riksrevisionen granskar om regeringen och Sida har säkerställt att garantiverksamheten på ett effektivt sätt kan bidra till fattigdomsbekämpning.

Sidas logotyp på en tegelfasad.
Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Trots att det inte gjorts några utvärderingar av de långsiktiga resultaten använder Sida instrumentet alltmer. Vi vill nu försäkra oss om att verksamheten har goda förutsättningar att vara effektiv, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

För att genomföra FN:s Agenda 2030, och nå de globala målen för hållbar utveckling, krävs mer finansiellt kapital än vad världens samlade biståndsresurser räcker till. Därför har det blivit angeläget att involvera näringslivet och privata investerare i arbetet med att nå utvecklingsmålen.

Sida arbetar sedan 2009 med ett garantiinstrument. I praktiken går det ut på att Sida genom att gå i borgen för lån möjliggör projekt som annars inte skulle ha blivit av. Riksdagen har i flera omgångar utökat garantiramen, det vill säga det maximala belopp som Sida får ställa ut garantier för, från 5 miljarder kronor år 2009 till 14 miljarder kronor 2018. Garantierna har därmed fått ett allt större utrymme i svenskt bistånd.

Det har dock aldrig gjorts några utvärderingar av garantiernas långsiktiga resultat. De mer kortsiktiga utvärderingar som gjorts tyder på vissa brister, som att garantierna inte alltid har nått avsedda målgrupper och att det inte har beviljats så många lån som Sida hade förväntat sig.

Syfte

Syftet med granskningen att undersöka om regeringen och Sida har säkerställt att garantiverksamheten på ett effektivt sätt kan bidra till fattigdomsbekämpning.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i augusti 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 november 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?