Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Valförfarandet kan förbättras, nytt valsedelssystem bör utredas

Sverige har ett i huvudsak välfungerande system för allmänna val. Vissa förbättringar kan dock göras, visar Riksrevisionens granskning. Dessutom behöver själva valsedelssystemet ses över.

Hand med tre valkuvert i vallokal.

Foto: MATTON COLLECTION

Allmänna val utgör grunden för demokratin. De behöver genomföras på ett välfungerande och förtroendeingivande sätt. Riksrevisionen har därför granskat regeringens och de statliga valmyndigheternas arbete och framför allt fokuserat på om

  • valhemligheten i vallokalerna är ändamålsenligt skyddad
  • de preliminära valresultaten är tillräckligt träffsäkra
  • valresultaten blir klara i godtagbar tid.

Riksrevisionen bedömer att de statliga valmyndigheternas arbete med att genomföra val i huvudsak är ändamålsenligt utformat.

Valhemligheten bedöms vara väl skyddad i och med vallagens nya bestämmelse om att platsen där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad. Samtidigt orsakar avskärmningarna en rad problem i vallokalerna. Flera av problemen hänger enligt Riksrevisionen ihop med den stora mängd valsedlar som idag krävs för att genomföra allmänna val i Sverige.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Avskärmningarna har fungerat bra för att skydda valhemligheten, men det finns problem som innebär risk för lägre valdeltagande i kommande val. Min bedömning är att valsedelssystemet bör ses över, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen konstaterar också att det finns utrymme för förbättringar när det gäller träffsäkerheten i de preliminära valresultaten.

Hanna Brohmé, porträtt.

– Framför allt skulle träffsäkerheten kunna förbättras om fler valsedlar räknades redan under valnatten. Då skulle det skilja mindre mellan det preliminära och det slutgiltiga valresultatet, säger Hanna Brohmé, projektledare för granskningen.

Granskningen visar slutligen att valresultaten blir klara inom de tidsgränser som riksdagen bedömt som rimliga, även om länsstyrelsernas arbete med att slutligt räkna rösterna och protokollföra resultaten tar allt längre tid.

Riksrevisionens rekommendationer

Riksrevisionen riktar följande rekommendationer till regeringen:

  • Ge Valmyndigheten i uppdrag att öka möjligheterna till samverkan mellan Valmyndigheten, länsstyrelserna och de kommunala valnämnderna.
  • Se över Valmyndighetens roll och ansvar, inklusive en eventuell rätt att meddela riktlinjer till länsstyrelser och kommunala valnämnder.
  • Ta ställning till om det är önskvärt att öka andelen förtidsröster som räknas på valnatten.
  • Ta initiativ till en bred översyn av valsedelssystemet i syfte att avgöra hur ett alternativt valsedelssystem skulle kunna utformas inför kommande val i Sverige.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?