Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Nya och innovativa metoder inom internationellt utvecklingssamarbete

Just nu pågår Riksrevisionens enskilt största insats inom det internationella utvecklingssamarbetet under 2019. För första gången för vi samman revisorer från sex länder i Afrika, Mellanöstern och Europa för att tillsammans med svenska kolleger praktiskt pröva metoder för att utveckla en djup förståelse av den verksamhet som granskas.

”Mind the gap” är en del av arbetet med kapacitetsutveckling hos nationella revisionsorgan som ingår i Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete.

Cirka 25 deltagare från de nationella revisionsmyndigheterna i Kenya, Kosovo, Palestina, Tanzania, Uganda och Zimbabwe arbetar tillsammans med en handfull kolleger från Riksrevisionen med att utveckla den analytiska kapaciteten och förmågan inom arbetet med effektivitetsrevision.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Väl fungerande revisionsorgan är en förutsättning för demokratiutveckling och fungerande system för ansvarsutkrävande, och vi ser att många av våra samarbetsländer utvecklar sin kapacitet. På sikt främjar det den enskilde medborgarens möjligheter att göra sin röst hörd och bidrar samtidigt till att motverka korruption och oegentligheter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Deltagarna i ”Mind the gap” prövar under en veckas tid metoder inom effektivitetsrevision för att på djupet förstå de verksamheter som granskas och vad de problem som finns beror på. Erfarenheter från sex olika länder på flera kontinenter bidrar till att göra en välgrundad analys av varför något inte fungerar som det är tänkt, och därmed kunna skräddarsy förslag till förbättringar.

Catharina Cappelin, porträtt.

– Alla länder möter olika typer av utmaningar men vi har också saker gemensamt. Vi använder innovativa metoder där deltagarna är en blandning av egen personal och revisorer från olika världsdelar. Tanken är att deltagarna efter kursen ska ha ökat sin förmåga att utforma granskningar som leder till användbara rekommendationer i respektive land, samtidigt som vi lär av varandra, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete.

Syftet med Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete är att stödja utvecklingen av oberoende professionella revisionsorgan, bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt i olika delar av världen.

För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Vi representerar Sverige i internationella sammanhang och vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder.

Här kan du läsa mer om vår internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 09 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?