Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar regeringens och Arbetsförmedlingens styrning för att äldre arbetslösa ska återgå i arbete

Äldre arbetslösa har en svår situation på arbetsmarknaden, med långa arbetslöshetstider och små chanser att hitta jobb. Samtidigt finns en målsättning om att äldre ska arbeta längre till följd av den ökande medellivslängden. Riksrevisionen granskar nu om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning ger förutsättningar för att äldre arbetslösa ska kunna återgå i arbete.

Kvinna och man sitter vid bord med en whiteboard i bakgrunden.

Foto: Scandinav

De utmaningar som äldre arbetslösa möter på arbetsmarknaden gör att det kan bli svårt att nå regeringens mål om ett längre arbetsliv. I förlängningen kan det också innebära att finansieringen av välfärden försvåras.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Därför är det viktigt att äldre arbetslösa får ett bra stöd för att kunna återgå till arbete. Då måste regeringens och Arbetsförmedlingens styrning av arbetet med att stötta målgruppen vara ändamålsenlig, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Samhällsvinsterna av ett längre arbetsliv är betydande och vikten av att äldre stannar kvar längre i arbetslivet har på senare år fått allt större fokus i samhällsdebatten. Flera reformer har genomförts för att uppnå ett längre arbetsliv. Riksdagen har till exempel nyligen fattat beslut om att både lägsta ålder för att ta ut allmän pension samt rätten att kvarstå i anställning ska höjas.

Samtidigt finns tydliga indikationer på att äldre arbetslösa har en svår situation på arbetsmarknaden, med lägre chanser att hitta jobb och med längre arbetslöshetstider än yngre personer.

Äldre riskerar även i högre utsträckning än andra åldersgrupper att lämna arbetsmarknaden i samband med att de är eller blir arbetslösa. I detta sammanhang är även incitamenten för återgång i arbete vid arbetslöshet viktiga, och att såväl regeringen som Arbetsförmedlingen har en ändamålsenlig styrning av arbetet med äldre arbetslösa.

Granskningen inleds efter indikationer på att varken regeringen eller Arbetsförmedlingen i sin styrning har fokuserat på gruppen äldre arbetslösa i någon större utsträckning under de senaste åren.

Syfte

Granskningen ska bedöma om Arbetsförmedlingens och regeringens styrning ger förutsättningar för äldre arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen att återgå till arbete. Eftersom det finns begränsad kunskap om gruppen äldre arbetslösa syftar granskningen även till att beskriva gruppen och dess ekonomiska incitament för återgång i arbete.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 10 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?