Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svenska skeppshypotekskassans verksamhetsform bör ses över

Staten bildade Svenska skeppshypotekskassan för att ge lån till svenska rederier. Kassan bedriver idag en omfattande kreditverksamhet utan avkastningskrav och tillfredsställande möjligheter till statlig styrning. Riksrevisionen rekommenderar att verksamhetsformen ses över och att frågan om statsstöd utreds.

Foto: Scandinav/Mikael Svensson

För att stärka den svenska handelsflottan i den växande internationella konkurrensen efter första världskriget bildades Svenska skeppshypotekskassan år 1929, med uppgift att låna ut pengar till rederierna. Verksamheten har inte förändrats nämnvärt sedan dess och är idag den enda kvarvarande hypotekskassan i staten, med ett eget kapital på två miljarder kronor och en utlåning på nästan nio miljarder.

Riksrevisionen har granskat om Svenska skeppshypotekskassan har en lämplig verksamhetsform. Den sammantagna bedömningen är att så inte är fallet.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Svenska skeppshypotekskassan är varken bolag, myndighet eller någon annan vanligt förekommande verksamhetsform i staten. Regeringen har begränsad insyn i verksamheten och kan bara styra genom att utse styrelseledamöter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksdagen har tidigare beslutat att statlig verksamhet i huvudsak ska bedrivas av myndigheter, men att det i vissa fall kan vara motiverat med statliga bolag – framförallt på konkurrensutsatta marknader.

Svenska skeppshypotekskassan verkar på en kommersiell marknad i konkurrens med andra kreditinstitut. Till skillnad från dessa behöver dock Svenska skeppshypotekskassan inte betala någon inkomstskatt. Det finns heller inga krav på utdelning eller avkastning till någon ägare. Sammantaget utgör detta konkurrensfördelar som kan vara en form av statsstöd som EU inte godkänner.

Gunilla Lundquist, porträtt.

– Riksrevisionen tar inte ställning till om konkurrensfördelarna innebär ett statsstöd, men konstaterar att någon rapportering till EU-kommissionen inte har skett trots att frågan har aktualiserats ett flertal gånger, säger Gunilla Lundquist, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  • se över verksamhetsformen och ta explicit ställning till den, där en möjlighet är aktiebolag
  • låta utreda om Svenska Skeppshypotek är föremål för statsstöd.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 10 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?