Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar slopad särskild löneskatt för personer över 65 år

För att höja sysselsättningsgraden bland äldre slopades 2007 den särskilda löneskatten för personer över 65 år. Skatten återinfördes delvis 2016 och slopades återigen 2019. För statsfinanserna har detta inneburit ett årligt intäktsbortfall på cirka 2,6 miljarder kronor. Riksrevisionen granskar nu om åtgärderna fått önskat resultat.

Kvinna i 60-årsåldern sitter i konferensrum med två andra personer. 

Foto: Maskot

Tanken med reformen var bland annat att uppmuntra arbetsgivare att i större utsträckning tillvarata äldres erfarenhet och kunskap, och att därmed varaktigt höja åldern för när svenskarna slutar arbeta.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Granskningen ska bland annat undersöka om dessa åtgärder är ett kostnadseffektivt sätt att hantera en del av de utmaningar som en åldrande befolkning innebär, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Att höja åldern då människor slutar arbeta är ett sätt att bemöta den offentligfinansiella utmaning som länder med en åldrande befolkning har. Sedan 2007 har därför den särskilda löneskatten varit sänkt för personer över 65 år, för att göra det mer attraktivt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare.

Detta har i genomsnitt inneburit uteblivna skatteintäkter på 2,6 miljarder kronor årligen, eller sammanlagt drygt 31 miljarder kronor mellan 2007 och 2018. Tidigare studier har dock visat att sänkta skatter och avgifter är ett ineffektivt sätt att skapa högre sysselsättning – och att kostnaderna för varje extra sysselsatt blir höga. Bland annat har Riksrevisionen konstaterat att sänkta socialavgifter för ungdomar endast har haft begränsad effekt på sysselsättningen och att de nya jobb som skapats kostat upp till två miljoner kronor styck.

Syfte

Granskningen kommer att undersöka om sänkt särskild löneskatt har varit en kostnadseffektiv och ändamålsenligt utformad åtgärd för att öka efterfrågan på äldre arbetskraft. Granskningen kommer även belysa hur regeringen har redovisat de uteblivna skatteintäkterna (så kallade skatteutgifter).

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 13 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?