Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen

Det blir allt vanligare att myndighetsbeslut fattas automatiserat, utan att handläggare är inblandade. Automatiserat beslutsfattande möjliggör ökad produktivitet och lägre kostnader, men eventuella fel kan få stora konsekvenser. Riksrevisionen granskar nu om det automatiserade beslutsfattandet i statsförvaltningen är effektivt och rättssäkert.

Binär kod på datorskärm. Koden har en toning från blått till grönt.

Foto: Chim

Trots att automatiserat beslutsfattande är förknippat med risker finns det idag ingen samlad kunskap om vilka myndigheter som använder sådana beslutsmetoder, och i vilken omfattning.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det är mycket positivt att myndigheterna utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Men det bör inte ske på ett sätt som gör att rättssäkerheten eftersätts, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Det blir allt vanligare att statsförvaltningen automatiserar beslutsfattande. Det innebär att vissa myndighetsbeslut fattas maskinellt utan att någon anställd på myndigheten är inblandad. Exempel på beslut som idag fattas automatiskt är föräldrapenning hos Försäkringskassan och trängselskatt hos Transportstyrelsen.

Automatiserat beslutsfattande kan ha flera positiva effekter för statsförvaltningen, till exempel ökad produktivitet och lägre kostnader. För enskilda kan det bidra till snabbare beslut och en ökad rättssäkerhet. Men när system för automatiserat beslutsfattande inte fungerar som avsett riskerar det att systematiskt generera stora mängder felaktiga beslut – vilket i sin tur kan leda till minskat tillit till den statliga verksamheten.

Syfte

Det övergripande syftet med granskningen är att utreda om de statliga myndigheternas automatiserade beslutsfattande är effektivt, utan att rättssäkerheten eftersätts.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 18 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?