Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Kriminalvårdens anstalter

Verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter kostar årligen cirka fem miljarder kronor. Överbeläggning, ökande kostnader och hög andel återfall i brott är några av de utmaningar som myndigheten har att hantera. Riksrevisionen granskar nu om verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt och utifrån bästa praktik.

Staket med taggtråd högst upp mot en klarblå himmel.

Foto: Jonas Ingerstedt

Granskningen kommer att analysera och jämföra de 48 olika kriminalvårdsanstalternas effektivitet och produktivitet. Anstalter som till exempel lyckas bra med sitt återfallsförebyggande arbete bör kunna utgöra goda exempel och bidra till att tillvarata den effektiviseringspotential som finns hos andra.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– När en verksamhet är spridd på så många olika anstalter är det sannolikt att vissa är mer effektiva än andra. Vi hoppas kunna bidra till att eventuella framgångsfaktorer identifieras och används av fler, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Målet med kriminalvårdens verksamhet är att påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt, och så att återfall i brott förebyggs.

Mycket av Kriminalvårdens verksamhet bedrivs inom ramen för myndighetens 48 anstalter, till en årlig kostnad på cirka 5 miljarder kronor.

Granskningen inleds efter indikationer på att verksamheten inte bedrivs så effektivt som möjligt. Till exempel har dygnskostnaderna per intagen ökat de senaste åren. Samtidigt har Kriminalvården problem med överbeläggning och är i behov av att skapa nya anstaltsplatser.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om Kriminalvården anstaltsverksamhet är effektiv och bedrivs utifrån bästa praktik. Granskningen ska bland annat undersöka vilken potential till ökad effektivitet det finns, och vilka faktorer som förklarar skillnader mellan olika anstalter.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 13 januari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?