Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar arbetet med att handlägga anknytningsärenden

Migrationsverket handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. En grundläggande förutsättning är att identiteten på den sökande är styrkt. Svenska ambassader och konsulat bistår Migrationsverket med att genomföra intervjuer och kontrollera äktheten i originalhandlingar. Riksrevisionen granskar nu förutsättningarna för en rättssäker och effektiv handläggning av anknytningsärenden.

Man och kvinna sitter på en soffa och håller varandra i händerna. Bilden är beskuren så att ansikten inte syns och personernas armar och händer hamnar i fokus.

Foto: fizkes

Till skillnad från utlandsmyndigheterna tar handläggarna på Migrationsverket i Sverige inte del av originalhandlingar. Vid handläggningen av anknytningsärenden är Migrationsverket därför beroende av att utlandsmyndigheterna (ambassader och konsulat) genomför tillräckliga kontroller.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Om anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert och enhetligt finns risk för att sökande som har rätt till uppehållstillstånd får avslag på sin ansökan, och omvänt att sökande som inte uppfyller villkoren ändå får uppehållstillstånd, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

En av Migrationsverkets uppgifter är att handlägga ärenden som gäller ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. Under 2018 handlades drygt 64 000 förstagångsansökningar i sådana ärenden.

I anknytningsärenden ska det finnas en anknytning till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansvarar för att utreda om det finns ett tillräckligt beslutsunderlag och för att bevilja eller avslå ansökan om uppehållstillstånd. Utlandsmyndigheterna bistår Migrationsverket genom att kontrollera äktheten i originalhandlingar, till exempel pass och vigselbevis, och genomför intervjuer med den sökande.

Syfte

Syftet är att undersöka om Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytningsärenden säkerställer att beslutsunderlaget håller hög rättslig kvalitet. Granskningen omfattar förstagångsansökningar av uppehållstillstånd med flykting/asylgrund.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Jonas Åblad, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 januari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?