Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen skriver nytt avtal om stöd till nationella revisionsmyndigheter i Afrika

Från januari 2020 har Riksrevisionen ett nytt samarbetsavtal med paraplyorganet Afrosai-E, som organiserar nationella revisionsmyndigheter i 26 afrikanska länder. Målet är att stärka den offentliga revisionen i länderna.

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete handlar om att stärka förmågan hos revisionsmyndigheter att utföra revision i enlighet med internationella standarder. Syftet med detta arbete är att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt i olika delar av världen.

Från och med januari har Riksrevisionen ett nytt samarbetsavtal med Afrosai-E*, som sträcker sig fram till och med 2024. Samarbetet syftar bland annat till att utveckla medlemsorganisationernas metoder och kompetens inom effektivitetsrevision, finansiell revision och kvalitetskontroll.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Samarbetet med Afrosai-E är det mest omfattande och långvariga av alla våra internationella projekt. Genom att stärka de nationella revisionsmyndigheternas förmåga till revision hoppas vi kunna bidra till bland annat god resursanvändning och fungerande system för ansvarsutkrävande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

I samarbetet kommer Riksrevisionen att bidra med expertkompetens och finansiellt stöd i genomförandet av Afrosai-E:s strategiska plan för 2020–2024. Projektet syftar också till att bygga upp en regional resursbas, som på sikt ska minska beroendet av extern expertis.

Under 2020 beräknas projektet omfatta fem miljoner kronor i finansiellt stöd och cirka 5 000 timmars arbete av Riksrevisionens experter på revision, kommunikation, personal-, organisations- och ledarskapsfrågor, samt för projektets ledning.

Catharina Cappelin, porträtt.

– Riksrevisionen vill vara en pålitlig och strategisk partner till Afrosai-E. Det finansiella stödet i detta projekt gäller inte specifika aktiviteter, utan är ett verksamhetsstöd där vi för en aktiv dialog med Afrosai-E om vilka områden som ska prioriteras, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete.

För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

*Afrosai-E är en underavdelning av Intosai (International Organisation of Supreme Audit Institutions, som är en global paraplyorganisation för nationella revisionsorgan där Riksrevisionen ingår). Afrosai-E organiserar nationella revisionsorgan i 26 länder i Afrika.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Vi representerar Sverige i internationella sammanhang och vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder.

Här kan du läsa mer om vår internationella verksamhet

Läs mer (på engelska)

Pressmeddelande från Afrosai-E

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?