Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Polisens effektivitet i utsatta områden

Narkotikaförsäljning, bilbränder och annan synlig kriminalitet är några av de problem som boende i så kallade utsatta områden upplever oftare än andra. Otrygghet, lågt förtroende för rättsväsendet och en låg benägenhet att anmäla brott är några av konsekvenserna. Riksrevisionen granskar nu om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt.

Brandman släcker bilbrand på parkeringsplats.

Foto: Joachim Nywall/TT

Boende i utsatta områden upplever en väsentligt högre otrygghet jämfört med boende i andra stadsområden. Majoriteten av de kvinnor som bor i utsatta områden uppger att de är otrygga, vilket är nästan dubbelt så många jämfört med kvinnor på andra platser i våra större städer. Andelen som uppger att de har förtroende för rättsväsendet är också lägre i utsatta områden.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Det är känt att upplevelsen av att polisen är effektiv är den faktor som mest påverkar förtroendet för rättsväsendet. Om staten inte lyckas upprätthålla samhällets kärnvärden i dessa områden riskerar vi att få mycket stora skador när det gäller förtroendet för staten och människors välbefinnande, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Brottsligheten är inte jämnt fördelad i Sverige: i vissa bostadsområden är otryggheten och brottsligheten högre än i resten av landet. Det handlar ofta om områden som utmärks av olika sociala problem, såsom låg socioekonomisk status och hög arbetslöshet. Antalet områden som av polisen har definierats som utsatta har ökat under de senaste åren.

Riksdagen har uttryckt oro över utvecklingen, i synnerhet över att hälften av de kvinnor som bor i utsatta områden är otrygga, och vid flera tillfällen uttryckt ett behov av fler lokalt förankrade poliser i brottsutsatta områden. Riksdagen har även bett regeringen att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma detta.

Trots det finns det tydliga indikationer på att polisnärvaron inte har ökat i dessa områden, och att polisen har stora svårigheter att fullfölja sina uppgifter där. Och trots att utsatta områden under decennier har varit föremål för diverse satsningar med olika inriktning kvarstår problemen

Syfte

Granskningen ska undersöka om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Granskningen kommer bland annat fokusera på om regeringen och Polismyndigheten har gett personalen förutsättningar att arbeta effektivt i särskilt utsatta områden samt om polisens arbetssätt är effektivt och anpassat till läget i dessa områden.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Uppdaterad: 04 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?