Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ny strategi för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete

Riksrevisor Helena Lindberg har fattat beslut om en ny strategi för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete. Målet är att främja effektiv förvaltning och demokratisk utveckling i utvecklingsländer och därmed bidra till de globala målen i Agenda 2030.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett omfattande internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer.

Riksrevisionens nya strategi för det internationella utvecklingssamarbete anger mål och inriktning för arbetet till och med år 2023. Syftet är ökad transparens och fungerande system för ansvarsutkrävande.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Väl fungerande offentliga institutioner är en förutsättning för effektiv förvaltning av allmänna medel och grundläggande samhällsservice utan korruption, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Agenda 2030 är FN:s mål för global utveckling, som samtliga medlemsländer förbundit sig att arbeta för. Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete ska bidra till att målen nås. Under de kommande fyra åren avser Riksrevisionen därför bland annat att

  • öka samverkan med andra svenska myndigheter som är engagerade inom kapacitetsutveckling i biståndet
  • stärka hållbarhetsperspektivet, såväl vad gäller jämställdhet som miljöhänsyn
  • utveckla innovativa samarbetsformer och nya pedagogiska metoder i samverkan med samarbetspartners.
Catharina Cappelin, porträtt

– Kapacitet på olika nivåer är en förutsättning för att kunna möta aktuella utvecklingsutmaningar och uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete.

För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Vi representerar Sverige i internationella sammanhang och vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder.

Läs mer

Strategi för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete Pdf, 259 kB.

Om Riksrevisionens internationella arbete

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 11 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?