Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Nytt samarbetsavtal mellan Riksrevisionen och nationella revisionsmyndigheter i Sydostasien

Riksrevisionen har undertecknat ett nytt avtal med den regionala organisationen ASEANSAI, som består av nationella revisionsmyndigheter i tio länder i Sydostasien. Det nya samarbetsavtalet sträcker sig till och med 2022 och målet är att stärka den regionala kapaciteten inom offentlig revision.

ASEANSAI är en regional organisation som består av de nationella revisionsmyndigheterna i Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand och Vietnam.

Riksrevisionen och ASEANSAI ingick ett första samarbetsavtal 2017 och har nu kommit överens om att förlänga samarbetet till slutet av 2022.

– Samarbetet med ASEANSAI har gett flera positiva resultat. Genom att stärka den regionala kapaciteten hoppas vi nu kunna förbättra förutsättningarna för god resursanvändning och effektiv förvaltning ytterligare, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens samarbete med ASEANSAI utgår från medlemmarnas behov och handlar om att bidra med expertkompetens och ge stöd för att bland annat bygga upp en regional resursbas och ta fram utbildningsmaterial.

– Genom samarbetet med ASEANSAI kan vi stärka kapaciteten hos enskilda revisionsmyndigheter och skapa bättre förutsättningar för att expertisen sprids, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Vi representerar Sverige i internationella sammanhang och vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder.

För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Afrika (Kenya, Liberia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe), sydöstra Europa (Kosovo och Moldavien) och i Asien (Afghanistan, Kambodja och Palestina). Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för tre regionala samarbeten riktade till 37 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien.

Läs mer

Om Riksrevisionens internationella verksamhet

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?