Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Stora brister i konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Den som köper en nyproducerad bostadsrätt har avsevärt sämre skydd än konsumenter på andra marknader. Köparens ställning är svag, samtidigt som det finns betydande risker. Riksrevisionen uppmanar nu regeringen att ta initiativ till att bostadsrättslagen ändras.

Nyproducerat bostadshus mot blå himmel.

Foto: matton collection

Riksrevisionens granskning visar att skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter har stora och grundläggande brister jämfört med andra marknader. Riksrevisionen konstaterar också att regeringen inte har gjort tillräckligt för att åtgärda detta.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Som konsumenter är vi vana vid vissa grundläggande rättigheter. Men när det gäller nyproducerade bostadsrätter är konsumenten i princip oskyddad. Regeringen bör se över lagstiftningen så att konsumentskyddet fungerar lika bra som på andra marknader, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Problemet beror till stor del på att bostadsrättslagen framför allt reglerar förhållandet mellan medlemmarna i en bostadsrättsförening som redan existerar. Men vid nyproduktion leds föreningen (när förhandsavtalet tecknas) indirekt av det bolag som bygger huset, vilket gör köparens ställning svag. Det kan bland annat att leda till att köparen:

  • har små möjligheter att hävda sin rätt vid förseningar eller andra brister
  • inte kan rikta krav direkt till näringsidkaren
  • saknar insyn i viktiga beslut om bostaden och föreningen
  • saknar stöd vid en tvist.
Johannes Österström, porträtt.

– Efter att konsumenten har skrivit på ett bindande förhandsavtal kan den byggmästarbildade föreningens byggstyrelse fatta beslut om ändringar av bostadens utformning, föreningens ekonomi och annat som inte ligger i de blivande medlemmarnas intressen, säger Johannes Österström, projektledare för granskningen.

Den som drabbas har mycket små möjligheter att kräva rättelse, förutom att försöka häva förhandsavtalet. Detta kan i sin tur innebära en utdragen rättsprocess med risk för höga rättegångskostnader.

– Alternativet är att driva en process mot bostadsrättsföreningen efter upplåtelsen. Men det blir i praktiken en process mot sig själv och sina grannar som dessutom riskerar att sänka värdet på bostadsrätten, säger Johannes Österström.

Om medlemmarna tillsammans, efter att de tagit över föreningen, vill rikta krav mot byggbolaget krävs grund för detta i föreningens entreprenadavtal för bygget av huset. Det avtalet har ofta ingåtts mellan bostadsutvecklarens byggbolag och dess byggstyrelse, vilket avsevärt minskar köparnas möjligheter till framgång.

Köparens ställning försvagas ytterligare av att det är byggstyrelsen som anlitar aktörer som har olika informations- och kontrolluppdrag under processen, såsom mäklare, intygsgivare och besiktningsman.

– Det är rimligt att bostadsutvecklaren har ett ansvar för att leverera den vara som köparen beställt. I dagsläget gör reglerna det möjligt att skjuta över såväl kostnader som risker för fel och förseningar på köparna, säger Johannes Österström.

Granskningen belyser även att köpare tar stora privatekonomiska risker utan att ha det skydd som kännetecknar andra marknader. Den som tecknar förhandsavtal binder sig under mycket lång tid, och bär hela risken för prisnedgång – både för sin befintliga bostad och den framtida nyproduktionen.

– En prisnedgång på bostadsmarknaden kan i värsta fall innebära personlig konkurs, säger Johannes Österström.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över bestämmelserna i bostadsrättslagen och andra relevanta föreskrifter för att säkerställa att köpare av nyproducerade bostadsrätter omfattas av ett ändamålsenligt konsumentskydd, i linje med andra konsumentmarknader. Skyddet bör innebära att näringsidkaren har ett ansvar för leverans av varan till köparen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?