Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar arbetet mot arbetskraftsexploatering

Exploatering av utländsk arbetskraft bedöms ha ökat på den svenska arbetsmarknaden, särskilt i vissa branscher. Riksrevisionen granskar nu om regeringens och myndigheternas arbete för att motverka detta är effektivt.

Motljusbild på tre personer som monterar en byggställning.

Foto: hxdbzxy

Granskningen kommer bland annat att fokusera på myndigheternas kunskapsinsamling, informationsinsatser och kontroll av arbetsgivare.

Riksrevisor Stefan Lundgren, porträtt.

– Dessutom vill vi belysa frågan om skydd och stöd till de utsatta, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Under de senaste decennierna har arbetsmarknaden i Sverige förändrats genom att lågavlönade arbeten allt oftare utförs av utländsk arbetskraft. Samtidigt får polisen allt oftare information om arbetskraftsexploatering, det vill säga att människor arbetar under orimliga arbetsvillkor och i dålig arbetsmiljö. De som drabbas är ofta utländska medborgare med temporära arbetstillstånd, eller som saknar arbetstillstånd.

Regeringen har initierat flera uppdrag på området som mött ett antal utmaningar. Det handlar till exempel om att skapa ett fungerande informationsutbyte mellan myndigheterna om misstänkta arbetsgivare, och att säkerställa att myndighetspersonal har tillräcklig kunskap för att kunna identifiera offer och att hjälpa de som utsätts för arbetskraftsexploatering.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringen och de ansvariga statliga myndigheterna arbetar effektivt för att motverka arbetskraftsexploatering.

Granskningen kommer inte att belysa insatser mot andra former av exploatering så som prostitution eller tiggeri. Granskningen omfattar inte regelverket för migration och asylmottagning.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?