Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Brister i styrning och förvaltning när universitet och högskolor driver holdingbolag

Riksrevisionen har granskat hur lärosätena driver sina holdingbolag och funnit att brister i styrning och förvaltning innebär att bolagen inte drivs tillräckligt affärsmässigt och effektivt. Bristerna beror delvis på regeringens styrning av universitet och högskolor.

Forskare tittar i mikroskop, laboratoriemiljö.

Foto: Andreas Kindler

På 1990-talet beslutade riksdagen att det skulle knytas ett antal holdingbolag till svenska universitetet och högskolor. Syftet var att bidra till att möjliggöra kommersialisering av forskningsresultat och innovationer så att de kommer till nytta i samhället.

Det finns idag 18 sådana holdingbolag. Riksrevisionens granskning visar att lärosätena, sammantaget, inte förvaltar dem aktivt och professionellt med värdeskapande som övergripande mål. Denna slutsats baseras bland annat på att:

  • flertalet bolag har brister i riskhanteringen
  • sju bolag saknar ekonomiska mål för sin verksamhet, tre saknar både mål och strategier och fem bolag saknar strategi för avyttring av projektbolag
  • risken för jävssituationer är stor då mer än varannan bolagsordförande också är rektor eller vice rektor
  • delar av arbetet är bidragsfinansierat, trots att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor
  • mer än en tredjedel av bolagen arbetar med uppdragsutbildning, utan att ha avtal med lärosätet om detta.
  Emelie Lilliefeldt, porträtt.

  – En alldeles för stor andel av bolagen styrs inte affärsmässigt, effektivt och med god hushållning, säger Emelie Lilliefeldt, projektledare för granskningen.

  Riksrevisionen bedömer att dessa problem delvis beror på brister i regeringens styrning, som inte givit lärosätena förutsättningar för en aktiv och professionell förvaltning.

  Granskningen visar också bland annat att:

   • riksdagen inte har fått information om holdingbolagen på samma sätt som för andra statligt ägda bolag,
   • regeringen inte har publicerat någon uppföljning av ägarstyrningen sedan 2012, och heller inte någon uppföljning av om arbetet med ekonomiska mål fungerar som det ska
   • det inte har utretts vilka effekter eller resultat som holdingbolagens arbete har givit.
   Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

   – Med undantag från att tillsätta en utredning 2019 kan regeringens styrning på området i bästa fall beskrivas som halvhjärtad. Att lärosätena i många fall har valt att styra bolagen med samma bristande engagemang förvärrar situationen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

   Rekommendationer i korthet

   Regeringen rekommenderas att tydliggöra vilka verksamheter som kan ingå i bolagen, samt hur ansvar bör fördelas mellan bolag och lärosäte. Regeringen bör dessutom utreda hur rapporteringskedjan mellan bolag, lärosäte och regering kan utvecklas.

   Lärosätena bör utveckla arbetet med mål, strategier och riskhantering i bolagen, samt utveckla uppföljningen av de uppdrag som avtalas med holdingbolagen.

   För att utveckla bolagen och undvika jävsrisk bör lärosäten som utsett rektor eller vice rektor till ordförande i bolagsstyrelsen dessutom överväga att tillsätta en ordförande med tydlig affärsmässig kompetens.

   Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

   Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

   Uppdaterad: 03 mars 2020

   Kontakta OSS

   Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

   Läs mer om behandling av personuppgifter

   Vad handlar din fråga om?
   Vad handlar din fråga om?