Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar transportbidraget

Transportbidraget ska gynna näringslivsutveckling i vissa delar av Norrland. Riksrevisionen granskar nu om bidraget fungerar som det ska, och hur det påverkar klimatmålen.

Lastbil kör på enslig väg genom ett norrländskt landskap.

Foto: Hans Berggren

Transportbidraget kostar årligen staten 350–400 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen en höjning till 450 miljoner kronor.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningen kommer också att titta på om regeringen har säkerställt att det finns tillräckliga underlag vid beslut om förändringar av bidraget, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Transportbidraget, som infördes 1971, syftar till att kompensera för kostnader för långväga transporter för företag i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Bidraget ska också stimulera till ”höjd förädlingsgrad” för att bidra till regional utveckling.

Bidraget lämnas för transporter på minst 40 mil inom Sverige. Bland de tio största mottagarna av transportbidrag finns flera sågverk och två företag inom tillverkning av motorfordon. År 2018 betalades 88 procent av bidraget ut till transporter utförda med bil eller lastbil medan transporter på järnväg utgjorde sju procent och båt sex procent. Inget stöd betalas för flygtransporter.

Samtidigt som stödet kan vara viktigt för konkurrenskraften hos företag i regionen har kritik framförts om att det snarare konserverar än utvecklar näringslivet i de stödberättigade regionerna. Dessutom finns det en målkonflikt mellan att subventionera transporter i syfte att nå regionalpolitiska mål och att minska utsläppen från inrikes transporter för att nå klimatmålet.

Syfte

Granskningen ska undersöka om transportbidraget på ett effektivt sätt uppfyller sina syften och bidrar till att nå det avsedda regionalpolitiska målet, samtidigt som dess klimatpåverkan inte är högre än nödvändigt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2020. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?